skipToContentskipToFooter

Kaart toont waar elektrische bestel- en vrachtauto’s onderweg kunnen laden

22-04-2024 De Nationale Agenda Laadinfrastructuur heeft een interactieve laadkaart voor zwaar vervoer gelanceerd. Bedrijven kunnen op deze kaart alle informatie vinden over laadpunten onderweg. De presentatie vond plaats op 17 april tijdens het jaarlijkse evenement van het samenwerkingsverband in Amersfoort. 

Elektrische bestel- en vrachtauto’s worden tot op heden meestal op depot geladen. Dit wordt doorgaans gedaan op de plek waar de voertuigen ’s nachts worden geparkeerd, zoals op het eigen bedrijfsterrein. Naast het laden op het depot wordt het met name voor de langere nationale en internationale ritten steeds belangrijker dat elektrische bestel- en vrachtauto’s onderweg kunnen bijladen. Om te weten waar op dit moment geschikte publieke laadpunten zijn, heeft de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) een interactieve laadkaart voor zwaar vervoer bedacht.

“De laadkaart is met name voor eigen vervoerders interessant omdat deze kaart helpt ook verder weg gelegen steden bereikbaar te maken voor elektrische vrachtauto’s”, aldus Geert van Eijk, beleidsadviseur Wegvervoer bij evofenedex.

Onderverdeeld in voertuigcategorieën RDW

Op de laadkaart staat per locatie aangegeven welk type voertuig daar kan laden, hoeveel laadpunten daar zijn en hoeveel vermogen deze hebben. De laadpunten op de laadkaart zijn onderverdeeld in de voertuigcategorieën van de RDW (N2, N3 en N3+O4). Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen laadpunten die geschikt zijn voor zwaar vervoer, en laadpunten die specifiek bedoeld zijn voor het laden van vrachtauto’s (aangeduid als dedicated N3). Op dit moment zijn er in totaal 60 laadlocaties geschikt voor de categorieën N3/N3+O4 en 118 voor de categorie N2.

Laden in de toekomst

De komende jaren wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van een landelijk basisnetwerk voor (zwaardere) elektrische vrachtauto’s. De eerste laadlocaties zijn inmiddels gerealiseerd en steeds meer ontwikkelaars en exploitanten tonen interesse bij gemeenten, provincies en het Rijk voor de ontwikkeling van laadpleinen op strategische locaties. De nieuwe interactieve laadkaart zwaar vervoer biedt een overzicht van de actuele laadpunten en maakt inzichtelijk hoe de verhouding tussen het aanbod van publieke laadpunten en de laadbehoefte van zwaar vervoer zich ontwikkelen en waar indien nodig bijgestuurd kan worden.

Overal en altijd

De laadkaart voor zwaar vervoer is ontwikkeld door de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), werkgroep Logistiek. In deze werkgroep zit een brede afvaardiging vanuit het hele werkveld: de laadsector, netbeheerders, bouwsector, automotive sector, overheid en de NAL-regio’s. Ook evofenedex is aangesloten bij de NAL. Van Eijk: “Voor onze leden vinden wij het van groot belang dat er overal en altijd voldoende laadcapaciteit is. Hiervoor oefenen we enerzijds druk uit op de netbeheerders, anderzijds werken we als actief lid binnen de agenda van NAL aan zaken als slim laden, publieke netwerken, laden bij je buren/collega’s en andere mitigerende maatregelen.”