skipToContentskipToFooter

Handelsverdrag geeft meer duidelijkheid over gereguleerde handel

12-07-2022 Vanmiddag stemde een ruime meerderheid van 40 senatoren in de Eerste Kamer in met CETA, het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. Het verdrag, dat reeds in 2017 voorlopig in werking trad, laat positieve effecten zien voor in Nederland gevestigde bedrijven die handeldrijven met Canada, en dan met name voor het mkb.

Na een uitvoerig debat gisteren in de Eerste Kamer waren de Kamerleden van VVD, D66, CDA, ChristenUnie, PvdA, OSF en 50Plus overtuigd van de meerwaarde van CETA en stemden zij voor de ratificatie. Eerder stemde ook de Tweede Kamer al in met het verdrag. Na Nederland moeten nog 11 lidstaten hun goedkeuring geven voordat CETA definitief van kracht is, inclusief het veelbesproken Investment Court System (ICS) voor investeringsbescherming.

Lang traject

Bart Jan Koopman, directeur bij evofenedex, is opgelucht dat de Eerste Kamer in meerderheid achter dit handelsverdrag met Canada staat. "Het was een lang traject met veel vragen en behoefte aan verduidelijking. Als evofenedex hebben we actief de politiek geïnformeerd over wat CETA betekent voor handels- en productiebedrijven en waarom ratificatie van belang is. Door inspanningen van de Europese Commissie en de PvdA in de Eerste Kamer is het klachtenmechanisme voor alle handelsverdragen verbeterd. Daarnaast hebben, mede door een veranderde geopolitieke realiteit, enkele politieke partijen de afweging gemaakt dat ratificatie nu extra belangrijk is omdat internationaal gereguleerde handel bijdraagt aan een meer duurzame en veilige wereld, waarbij niet de spelregels van de sterkste gelden."

evofenedex heeft zich de laatste jaren actief gemengd in het politieke debat om het belang van ratificatie duidelijk te maken. De ondernemersorganisatie deed dit onder meer door een petitie-aanbieding met leden, deelname aan de ronde tafel in de Tweede Kamer en een deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer.

Brede welvaart

Een kwalitatief betere en duurzamere wereldhandel leidt tot groei van de welvaart en tot afnemende armoede in de rest van de wereld. Met het sluiten van handelsverdragen verbreden we de impact van Europese standaarden op het gebied van kwaliteit van goederen, maar ook van wereldwijde normen ten aanzien van arbeidsomstandigheden (ILO-OECD) en milieu (Akkoord van Parijs). Zo draagt gereguleerde handel bij aan het realiseren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Verlaagde importtarieven

Het CBS toonde, aan de hand van importcijfers, aan dat het mkb relatief meer gebruikmaakt van het CETA-handelsverdrag dan grote bedrijven. Bij de import uit Canada gebruikt het mkb in 65 procent van de gevallen de verlaagde tarieven onder CETA; grote bedrijven benutten CETA voor zo’n 35 procent bij import. Voor exporteurs geldt dat de verlaagde importtarieven nog lang niet in alle gevallen worden benut. Koopman stelt daarom: "Als CETA na Duitsland en Nederland door alle lidstaten wordt geratificeerd, vallen de onzekerheden over het mogelijk vervallen van de vrije importrechten weg. Bedrijven kunnen dan investeren in kennis en kunde over het gebruikmaken van de voordelen van handelsverdragen."