skipToContentskipToFooter

Deze maand focus op China en Nigeria en etiketteringsvoorschriften in VK

08-03-2024 De eerstvolgende bijeenkomst van het EU-Adviescomité inzake Markttoegang vindt plaats op donderdag 21 maart aanstaande. Hierbij wordt gesproken over handelsbelemmeringen in China en Nigeria. Daarnaast komen de ervaringen van het Europese bedrijfsleven met etiketteringsvoorschriften in het Verenigd Koninkrijk (VK) ter sprake. Ook het Nederlandse bedrijfsleven is hierbij vertegenwoordigd. Input van ondernemers is zeer welkom.

Bedrijven die problemen ervaren met not for EU-labels in het Verenigd Koninkrijk, of met export naar China of Nigeria, kunnen tot uiterlijk vrijdag 15 maart een e-mail sturen naar [email protected]. Beschrijf daarin de belemmerende maatregel en hoe deze jouw bedrijfsactiviteiten hindert. De aangeleverde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en bedrijfsgegevens worden niet gedeeld met het Adviescomit√© inzake Markttoegang van de Europese Unie (EU).

Klachten indienen

Iedere maand bespreken vertegenwoordigers van lidstaten van de Europese Unie en het Europese bedrijfsleven veel voorkomende handelsbelemmeringen met landen buiten de EU, met het directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie. Ook Nederland is hierbij vertegenwoordigd. Denk bij markttoegangsproblemen aan importrestricties, excessieve documentatievereisten bij douaneprocedures, onnodig handelsbeperkende eisen op het gebied van etikettering of discriminatie bij overheidsopdrachten.

De handelsbarrières die bekend zijn bij de Europese Commissie zijn te vinden op Access2Markets. Hier staat ook beschreven hoe bedrijven via het Single Entry Point bij de Europese Commissie klachten kunnen indienen over handelsbelemmeringen.

Handige links

Voor meer informatie over in- en uitvoervereisten en bekende handelsbelemmeringen:

Beginnen met de handel in goederen | Access2Markets (europa.eu)

Voor meer informatie over de markttoegangsstrategie van de EU:

Making trade policy (europa.eu)