skipToContentskipToFooter

De beschikking geldt binnen heel Nederland en voor alle wegen

20-11-2023 Per 1 oktober geldt een nieuwe beschikking voor het inzetten van materieel bij gladheidsbestrijding. In voorkomende gevallen moet in strijd met de geldende verkeersregels kunnen worden gehandeld. In de beschikking zijn vrijstellingen van bepalingen uit de Wegenverkeerswet 1994 opgenomen. Deze gelden voor het gebruik van de weg.

De beschikking is van toepassing op wegbeheerders (het Rijk, de provincies, de gemeenten en waterschappen) en derden die deze werkzaamheden in opdracht van deze openbare diensten verrichten (aannemers en hun medewerkers) en belast zijn met het bestrijden en het voorkomen van gladheid en het ruimen van sneeuw op de wegen met motorvoertuigen, die voorzien zijn van zand- en zoutstrooiers, sneeuwploegen, sneeuwblazers, sneeuwfrezen en ander materieel waarmee sneeuw kan worden geruimd of gladheid kan worden bestreden.

De beschikking geldt binnen heel Nederland en voor alle wegen, van 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2025. De eerdere ministeriƫle beschikking uit 2018 was voor 5 jaar geldig en is per 1 mei 2023 vervallen.

Informatieblad gladheidsbestrijding

Een uitwerking van deze beschikking hebben we voor onze leden beschikbaar als informatieblad. Naast de inzet van materieel is de inzet van personeel in dit informatieblad opgenomen. Het informatieblad aanvragen of vragen stellen over gladheidsbestrijding kan bij de afdeling Ledenservice via [email protected] of 079 3467 346.