skipToContentskipToFooter

De minister van Infrastructuur en Milieu kan ontheffing verlenen in het algemene belang in de vorm van een ministerieel besluit. Voor de gladheidsbestrijding is zo'n ontheffing afgegeven. Deze ontheffing is automatisch van kracht voor alle bedrijven die aan de voorwaarden voldoen.

De ministeriële ontheffing (beschikking) staat een grotere uitsteek van de apparatuur en een hoger gewicht toe, regelt dat de voertuigverlichting op een andere plaats mag zijn aangebracht en accepteert dat in strijd met verschillende verkeersborden en verkeersregels wordt gehandeld.

Uitsteken van apparatuur

De beschikking staat een breedte, inclusief lading van 3,40 m toe. Op wegen met gescheiden rijbanen mag de werkbreedte van voertuigen met een aangebouwde sneeuwploeg 7,00 meter zijn. Op of aangebouwde apparatuur mag aan de voorzijde uitsteken, maar niet meer dan 5,00 meter voor de achterzijde van het stuurwiel.

Hogere asdrukken en gewichten

Het gewicht van het motorrijtuig met de op- of aangebouwde apparatuur mag het laadvermogen en de druk van enige as en de massa van het motorrijtuig overschrijden met tien procent, of zoveel meer als door de fabrikant van het voertuig schriftelijk wordt gegarandeerd.

Verlichting

De verkeerswetgeving eist dat verlichting is aangebracht en op een bepaalde plaats. De beschikking biedt de mogelijkheid om stads- en dimlichten op een hogere plaats aan te brengen, staat toe dat op aanhangwagens geen achterlichten zijn aangebracht (wel moeten ze zijn voorzien van rode reflectoren) en stelt de contourverlichting aan de voor- en achterzijde niet verplicht. Verder bepaalt de beschikking dat op de achterzijde van de aanhangwagen geen kenteken hoeft te zijn aangebracht.

Verkeersregels en verkeersborden

De beschikking geeft ontheffing van onder andere de verkeersregels over het gebruik van de rijbaan en het zoveel mogelijk rechts rijden, het stilstaan en parkeren, het achteruitrijden op een auto(snel)weg en het gebruik van de busbaan.

De beschikking geeft ook ontheffing van onder andere de verkeersborden die de gesloten verklaringen (ook in één bepaalde richting) voor verschillende soorten voertuigen regelen, die afmetingen of gewichten beperken, die een rijrichting voorschrijven en van de stop- en parkeerverboden. Ook wordt ontheffing verleend van de verplichting om te stoppen voor een oranje of rood verkeerslicht.

Voor welke bedrijven geldt de ontheffing

De ontheffing geldt voor openbare diensten en bedrijven, belast met het bestrijden en voorkomen van gladheid en het ruimen van sneeuw op de wegen, en de aannemers van deze werkzaamheden en hun personeel. Van de ontheffing kan gebruik worden gemaakt voor sneeuwruimen en gladheidsbestrijding met motorvoertuigen, zand- en zoutstrooiers, sneeuwploegen, sneeuwblazers, sneeuwfrezen en ander materieel waarmee sneeuw kan worden geruimd. Motorvoertuigen zijn bedrijfsauto's (vracht- en bestelauto's) en ongekentekende tractoren en rijdende werktuigen.

Vragen over vervoer?

Ricky en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer