skipToContentskipToFooter

Vanaf 1 juli betaald partnerverlof; in 2022 naar verwachting betaald ouderschapsverlof

15-06-2020 Er komt een aantal veranderingen op het gebied van het partner- en ouderschapsverlof aan. Zo kunnen partners vanaf 1 juli 2020 betaald partnerverlof opnemen na de geboorte van een kind. Ook is een wetsvoorstel bekendgemaakt dat vanaf 2022 voor beide ouders betaald ouderschapsverlof mogelijk moet maken. Op dit moment is ouderschapschapsverlof in Nederland bijna altijd onbetaald.

Voor partners geldt sinds 1 januari 2019 dat zij een week betaald geboorteverlof krijgen na de geboorte van een kind. Als de partner fulltime werkt, dan is het verlof dus 5 betaalde dagen.

Betaald partnerverlof

Om de partners ruimte te bieden om langer thuis te blijven na een geboorte, kunnen zij vanaf 1 juli 2020 aanvullend partnerverlof opnemen. Dit verlof is maximaal vijfmaal de arbeidsduur per week en moet binnen zes maanden na de geboorte worden opgenomen. Ook moet eerst het geboorteverlof zijn opgenomen, voordat een werknemer aanvullend partnerverlof mag opnemen. De werkgever vraagt de uitkering voor het partnerverlof aan bij het UWV via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal of via DigiPoort. Je kunt voor de aanvraag ook het formulier Aanvragen WAZO-uitkering gebruiken.

Uitkering

Let op: partners krijgen niet hun volledige loon doorbetaald, maar ontvangen een uitkering van het UWV ter hoogte van 70 procent van het dagloon, tot maximaal 70 procent van het maximumdagloon (in 2020: 219,28 euro). Het UWV betaalt de uitkering direct aan de werknemer uit, of aan de werkgever als je hiervoor kiest bij de aanvraag. Zie voor meer informatie over het partnerverlof de site van het UWV.

Ouderschapsverlof nu nog onbetaald

Ouderschapsverlof is in Nederland in principe onbetaald, tenzij hiervoor een regeling is opgenomen in een cao of arbeidsvoorwaardenregeling. Een ouder kan per kind één maal 26 keer de arbeidsduur per week ouderschapsverlof vragen. Bij een fulltime-dienstverband is dit dus 26 x 40 uur = 1040 uur. Dit mag worden opgenomen in de eerste acht jaar na de geboorte van een kind. In de praktijk zijn het vaak moeders die gebruikmaken van ouderschapsverlof; zij leveren dus salaris in om voor een kind te zorgen.

Betaald ouderschapsverlof

Om te regelen dat moeders minder salaris inleveren en dat partners daarnaast ook gebruik gaan maken van ouderschapsverlof, wordt de wet gewijzigd. Het is de bedoeling dat per 1 augustus 2022 allebei de ouders negen weken ouderschapsverlof kunnen opnemen, waarbij ze 50 procent van hun dagloon betaald krijgen, tot 50 procent van het maximumdagloon. Belangrijke voorwaarde is dat het betaalde ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind moet worden opgenomen. De overige 17 weken verlof blijven wettelijk onbetaald en kunnen nog steeds tot de 8ste verjaardag van het kind worden opgenomen.

Vragen?

Leden van evofenedex die vragen hebben over het geboorteverlof, (aanvullend) partnerverlof of betaald ouderschapsverlof kunnen contact opnemen met de bedrijfsjuristen via het telefoonnummer 079 3467 346 of via e-mailadres [email protected].