skipToContentskipToFooter

Dit zijn de regels voor de NOW 5-regeling

03-12-2021 Door de aangescherpte coronamaatregelen, die in de persconferentie van 26 november zijn aangekondigd, heeft het demissionaire kabinet besloten dat er een vijfde NOW-regeling komt voor de maanden november en december. Wanneer maak je aanspraak op de regeling?

De NOW 5 lijkt veel op de NOW 4. Hieronder staan de hoofdlijnen van de NOW 5 die inmiddels bekend zijn en nog verder uitgewerkt worden in een regeling.

 1. De NOW 5 heeft betrekking op de periode van 1 november tot en met 31 december 2021 en is bij het UWV aan te vragen via een digitaal aanvraagformulier. Het is nog niet duidelijk wanneer het aanvraagloket bij het UWV precies opengaat.
 2. Nieuw bij de NOW 5 is dat de subsidieregeling ook geldt voor starters. Dit zijn werkgevers die hun onderneming na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 gestart zijn.
 3. De loonsomvrijstelling wordt verhoogd van 10 naar 15 procent. Dit betekent dat de loonsom van een werkgever met 15 procent mag dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie.
 4. Voor alle werkgevers wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021. Werkgevers kunnen niet kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen berekenen.
 5. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021.
 6. Voor de berekening van de referentie-omzetperiode moet gekeken worden wanneer de onderneming is gestart.
 7. Werkgevers kunnen hun definitieve vaststelling aanvragen tussen uiterlijk 1 juni 2022 en niet later dan 22 februari 2023.

Voorwaarden

De voorwaarden om voor de NOW 5 in aanmerking te komen, zijn bijna hetzelfde als bij de NOW 4:

 1. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. Er moet minimaal 20 procent omzetverlies zijn en de maximale terugval in omzet die de werkgever kan opgeven is 80 procent.
 2. De vergoeding is 85 procent van de opgegeven loonkosten.
 3. Er geldt een forfaitaire opslag van 40 procent over de loonsom voor onder andere vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten.
 4. De vergoeding is maximaal twee keer het maximumdagloon.
 5. Er is een inspanningsverplichting om – vanaf 27 november – werknemers te begeleiden in een 'van-werk-naar-werk'-traject. Dit houdt in dat werkgevers vóór het sluiten van het aanvraagloket met het UWV moeten bellen als ze NOW 5 hebben aangevraagd en tussen 27 november en 31 december 2021 een medewerker hebben ontslagen. Gebeurt dit niet, dan volgt er een korting van 5 procent op de subsidie.
 6. Er geldt een bonus- en dividendverbod over heel 2021. Voor werkgevers die een aanvraag op werkmaatschappij-niveau indienen, geldt het dividendverbod voor het hele concern. De werkmaatschappij koopt ook geen eigen aandelen in.

Hoe bereken je de referentie-omzetperiode?

Onderneming is gestart:

 1. Vóór 1 januari 2019
  Referentie-omzetperiode: omzet 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 gedeeld door 6.
 2. In de periode van 1 januari 2019 t/m 1 februari 2020
  Referentie-omzetperiode: omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand t/m 29 februari 2020 gedeeld door het aantal volledige maanden keer 2.
 3. In de periode van 2 februari 2020 tot en met 1 juli 2021
  Referentie-omzetperiode: omzet 1 juli 2021 t/m 31 oktober 2021 gedeeld door 2.
 4. In de periode van 2 juli 2021 tot en met 30 september 2021
  Referentie-omzetperiode: omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand t/m 31 oktober 2021 gedeeld door het aantal volledige maanden keer 2.
 5. Ná 30 september 2021
  Géén recht op NOW 5

Aanvraag indienen

Dit zijn de regels zoals die nu bekend zijn. Als het duidelijk is wanneer je de aanvraag voor de NOW 5 kunt indienen, zullen wij daarover informatie op onze website plaatsen.
Voor andere financiële steunmaatregelen, zoals de TVL en TOA, verwijzen we naar de website van de Rijksoverheid.