skipToContentskipToFooter

evofenedex ondertekent gezamenlijke brief van het bedrijfsleven

27-03-2023 Diverse ondernemers- en brancheverenigingen, onder leiding van VNO-NCW West, uiten grote zorgen over de voorgenomen afwaardering van de N44. In een gezamenlijke brief aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, het Algemeen Bestuur van de MRDH en het college van B&W van de gemeente Wassenaar vragen ondernemers om betrokken te worden bij de plannen. Tevens verzoeken zij dat er in de verdere plan- en besluitvorming serieus rekening wordt gehouden met hun belangen.

Voor een goed ondernemersklimaat in de regio Holland Rijnland, alsook in de regio Haaglanden is een goede bereikbaarheid van essentieel belang. De druk op het wegennet zal onverminderd groot blijven en naar alle waarschijnlijkheid zelfs groeien. Naast de inzet om transport via andere modaliteiten te laten verlopen, is de N44 een belangrijke verkeersader voor het wegtransport. De vele productie- en handelsbedrijven in de regio Rijnland zijn afhankelijk van een goede verbinding richting de Rotterdamse haven. Het is daarom van groot belang het beschikbare wegennet zo optimaal mogelijk te blijven gebruiken.

De ondertekenaars van de brief pleiten voor het volgende:

  • Onderzoek de effecten van opening van de RijnlandRoute op de belasting van de N44 en de ontwikkelingen van de regionale mobiliteit;
  • Neem toekomstige te verwachten mobiliteitsbehoefte, bijvoorbeeld door grootschalige woningbouw zoals in de wijk Valkenhorst, maar ook de onderhoudsopgave van de A44, mee in de besluitvorming en planning;
  • Betrek het regionale bedrijfsleven bij het proces van besluitvorming en kies een logische volgorde van onderzoek en besluitvorming, rekening houdend met regionale ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit.

evofenedex zal zich blijven inzetten voor een constructieve samenwerking met overheden en het bedrijfsleven. Het wegennet in Zuid-Holland staat de komende jaren zwaar onder druk door alle geplande en ongeplande werkzaamheden. Een afwaardering van een belangrijk traject als de N44 zou niet passend zijn.

De volledige tekst is hier te lezen