skipToContentskipToFooter

Coulanceregeling in verband met lockdown is nogmaals verlengd

25-02-2021 Goed nieuws voor mensen van wie het rijbewijs of de code 95 is verlopen of verloopt. De coulanceregeling om de gevolgen van de lockdown op te vangen is opnieuw verlengd. Door de nieuwe coulanceregeling kunnen mensen van wie het rijbewijs is verlopen of verloopt tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021 tien maanden langer rijden binnen de Europese Unie.

Dit schrijft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een Kamerbrief naar de Tweede Kamer. Rijbewijzen en codes 95 die verlopen tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021 blijven tien maanden langer geldig.

Verlenging rijbewijzen en code 95

De regeling is nu als volgt:

Voor rijbewijzen en de code 95 die verliepen of gaan verlopen geldt:

  • Het rijbewijs verliep in de periode tussen 1 februari en 1 juni 2020: het rijbewijs is nog geldig tot 1 juli 2021
  • Het rijbewijs verliep in de periode vanaf 1 juni tot 1 september 2020: het rijbewijs is nog 13 maanden na de verloopdatum geldig
  • Het rijbewijs verliep of verloopt in de periode vanaf 1 september 2020 tot 1 juli 2021: het rijbewijs is nog 10 maanden na de verloopdatum geldig.

Aanvullende verlenging

Er is een groot aantal chauffeurs dat een rijbewijs/code 95 heeft met als verloopdatum 10 september 2021. Daarom verkent het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de haalbaarheid van een aanvullende verlenging van rijbewijs/code 95 met een verloopdatum na 1 juli 2021.

Voor wie geldt de regeling?

De regeling geldt voor iedereen met een Europees rijbewijs. Dus ook bij rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar één of drie jaar geldig zijn. Wel moet de verkeersveiligheid hierbij in het oog gehouden worden.

Verlenging examenuitslagen en (theorie)certificaten

Ook de regeling voor verlenging van het theorie-examen auto, motor, bromfiets, vrachtauto, bus, T-rijbewijs en het motorexamen voertuigbeheersing is verruimd. In deze nieuwe coulanceregeling, die vanaf 1 mei tot voorlopig eind van dit jaar loopt, krijgen de mensen van wie het bewijs van behaald examen of certificaat in een bepaalde maand verloopt een verlenging van 7 maanden. De verruiming geldt ook voor deelexamens en toetsen voor het behalen van de verklaring van vakbekwaamheid (code 95).

Informatiepakket Code 95

Wil je een praktisch overzicht van de geldende regels en verplichtingen voor Code 95? evofenedex ontwikkelde hiervoor het gratis Code 95-informatiepakket. Direct vragen? Bel dan een adviseur, 079 3467 346.