skipToContentskipToFooter

Regels onlangs aangepast

26-09-2023 Beroepschauffeurs uit Oekraïne kunnen sinds kort in Nederland hun code 95 behalen. Dat bewijs van vakbekwaamheid is ook in Nederland geldig als het in een andere Europese lidstaat is afgegeven. 

Naast een rijbewijs C (goederenvervoer) of D (personenvervoer) is een geldige code 95 nodig om in Europa als beroepschauffeur te mogen werken. Voor Oekraïense chauffeurs is het niet mogelijk om het rijbewijs C/D in Nederland te halen. Sinds half september kunnen zij onder voorwaarden echter wel in Nederland terecht voor de code 95. Die mogelijkheid is er voor chauffeurs uit Oekraïne die een rijbewijs C of D uit hun thuisland hebben en die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen.

In alle lidstaten geldig

Het komt geregeld voor dat Oekraïense chauffeurs beschikken over een kwalificatiekaart met geldige code 95 die in een andere Europese lidstaat is afgegeven, bijvoorbeeld Polen. Die is dan in alle EU-lidstaten geldig, dus ook in Nederland. Het omwisselen van deze Europese vakbekwaamheid naar een Nederlands exemplaar is niet nodig en bovendien niet mogelijk, omdat het Oekraïense rijbewijs niet kan worden omgezet naar een Nederlands rijbewijs.

Examens met tolk

Het CBR heeft pagina’s ingericht over de procedures voor het Oekraïens rijbewijs C en voor het Oekraïens rijbewijs D. Bij de examens kunnen kandidaten eventueel gebruikmaken van een tolk. Als de persoon in kwestie slaagt voor alle examens, stuurt het CBR een Verklaring van Vakbekwaamheid C/D naar de RDW. De kandidaat kan vervolgens een kwalificatiekaart aanvragen bij de RDW, die deze afgeeft als aan alle voorwaarden is voldaan. Lees hier meer over deze procedure.