skipToContentskipToFooter

Nascholing voor chauffeurs

30-06-2023 In het Nederlandse ‘Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR' van het CBR zijn per 1 juli 2023 een aantal wijzigingen opgenomen. Belangrijk om te weten is dat 2 daarvan inhoudelijke wijzigingen zijn.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

  •  In totaal 2 e-learning-varianten

Bij een opleiding van 7 uur die in dagdelen wordt gegeven en waarvan 1 deel bestaat uit e-learning, is naast de 4-uursvariant nu ook een 3-uursvariant voor de e-learning mogelijk. Voor de totale opleiding van 7 uur moet het aansluitende klassikale of praktische dagdeel respectievelijk 3 of 4 uur duren.

  •  Chauffeursdag

Het is mogelijk de Chauffeursdag (U24-1) als opleiding te herhalen. Opleidingsinstituten kunnen hiervoor per 1 juli 2023 een aanvraag indienen bij het CBR. Goedgekeurde aanvragen gaan in op 1 januari 2024.

Nascholingscursussen

Alleen door het CBR erkende opleidingsinstituten met gecertificeerde cursussen mogen nascholing voor de code 95 verzorgen. De code 95-opleidingen van evofenedex zijn erkend. Het CBR is aangewezen om de erkenning en certificering af te geven. Ook registreert het CBR verklaringen van nascholing voor chauffeurs die aan de nascholingsplicht hebben voldaan. Het CBR houdt toezicht op de uitvoering van de nascholingscursussen. Om hierover duidelijke afspraken te maken, heeft het CBR het ‘Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR’ opgesteld.

Simulatoren en e-learning

Het is toegestaan om bij de nascholing gebruik te maken van e-learning en simulatoren. De eisen die hierbij gelden, zijn opgenomen in dit raamwerk. Wijzigingen worden afgestemd met de opleidingsbranche en met werkgevers- en werknemersorganisaties. De Europese richtlijn voor nascholing geeft aan dat tijdens de 35 uur nascholing verschillende onderwerpen aan bod moeten komen. Daarvan mag 1 opleiding herhaald worden als blijkt dat de bestuurder een specifieke corrigerende opleiding nodig heeft.