skipToContentskipToFooter

Informatiebijeenkomst voor belangstellenden

27-01-2023 In het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) start de overheid een verkenning voor de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. De verkenning onderzoekt mogelijke oplossingen voor de langere termijn om de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid voor dit deel van de N35 te verbeteren. 

Op woensdag 8 februari van 18.30 tot 21.00 uur is er een informatieavond. Belangstellenden zijn, zonder aanmelding, welkom bij Brasserie Zwakenberg, Schoolstraat 11 in Raalte. Het projectteam geeft een nadere toelichting over het project en het proces van de verkenning. Daarnaast beantwoorden zij graag vragen. Meer informatie over het project is te vinden op de website van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daar is het ook mogelijk om je aan te melden voor een nieuwsbrief.  Vragen, suggesties of ideeën voor de verkenning kun je mailen naar het ministerie.