skipToContentskipToFooter

Meer geld voor verduurzamen luchtvaart

20-09-2023 Het kabinet wil de krimp van Schiphol het komende jaar doorzetten en een bovengrens hanteren van 452.500 vluchten. Dat staat in de stukken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die zijn vrijgegeven op Prinsjesdag. Het beperken van het aantal vluchten heeft invloed op de beschikbare ‘slots’ voor luchtvracht en zet de hubfunctie van Schiphol verder onder druk. Het komende jaar is het kabinet voornemens veel beleid te gaan ontwikkelen op het gebied van innovatie, het CO2-plafond en het verminderen van de impact op de omgeving van luchthavens.

De vermindering van het aantal vluchten baart de luchtvrachtsector zorgen, zeker als deze krimp wordt doorgezet richting de 440.000 vluchten. In 2024 werkt het kabinet aan een nieuw normenstelsel, waarbij de milieueffecten van het maximum van 440.000 vliegtuigbewegingen als bovengrens wordt gehanteerd. Hiermee wil het kabinet invulling geven aan de belangrijke rol van luchtvaart in de levering en bevoorrading van (noodzakelijke) producten en diensten in Nederland. Hierdoor lijkt er ruimte te zijn voor innovatie en vernieuwing van de vloot, mits de overheid dit nieuwe normenstelsel gelijkmatig kan invoeren. evofenedex zal de ontwikkelingen op de voet volgen en het gesprek met de minister hierover aangaan.

Klimaatneutraal in 2050

Het komende jaar wil het kabinet samen met de luchtvaartsector werken aan verduurzaming, om uiteindelijk in 2050 klimaatneutraal te kunnen vliegen. Het kabinet wil dit bereiken door onder meer de bijmengverplichting van duurzame luchtvaartbrandstoffen. Daarnaast wordt geld dat ingeboekt was voor latere jaren naar voren gehaald voor het project Luchtvaart in Transitie. Daarmee krijgt de industrie de mogelijkheid te verduurzamen en een bijdrage te leveren aan de toekomst van (schone) luchtvaart.

Standpunt van evofenedex

evofenedex denkt graag mee over de verduurzamingsplannen, om zo een bijdrage te leveren aan de verduurzamingsplannen voor de productie- en handelsbedrijven die gebruikmaken van luchtvracht. Door samen te werken, kunnen we stappen zetten om zowel te innoveren als de toegevoegde waarde van luchtvracht voor de Nederlandse economie te vergroten.