skipToContentskipToFooter

Uitnodiging aan alle bedrijven in handel en logistiek

14-11-2023 Om de aanleg van private en semipublieke laadinfrastructuur te stimuleren, wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bedrijven ondersteunen met een subsidieregeling voor private laadinfrastructuur. Ondernemers kunnen op 29 november een mkb-toets doen voor deze regeling. De toets gebeurt in de vorm van een online panelgesprek. 

De subsidieregeling is bedoeld om ondernemers financieel te ondersteunen bij het realiseren van private en semipublieke laadinfrastructuur op hun eigen terrein. Het achterliggende doel van de regeling is om de groei van laadpunten te versnellen en zo een dekkend netwerk te realiseren. Dit is essentieel om elektrisch vervoer mogelijk te maken, vooral op die plekken waar emissieloos rijden verplicht is of in de nabije toekomst verplicht wordt.

Panelbijeenkomst

Het doel van de mkb-toets is om zoveel mogelijk de regeldruk voor mkb-ondernemers te beperken of te voorkomen. Ook kunnen zo eventuele problemen of knelpunten eerder worden opgelost. De vragen die worden voorgelegd aan de mkb-ondernemers tijdens het panelgesprek zijn bijvoorbeeld:

  • Ben je bekend met het voornemen van de overheid om een subsidie beschikbaar te stellen voor private laadinfrastructuur?
  • Heb je intenties om de komende jaren zelf laadinfrastructuur te (laten) realiseren voor batterij-elektrische voertuigen? Wat voor soort voertuigen zijn dit? Zijn dit eigen voertuigen?
  • Overweeg je om jouw (toekomstige) laadinfrastructuur ook beschikbaar te maken voor derden (klanten, andere bedrijven, werknemers etcetera)? Waarom wel of niet?
  • Zou je een gezamenlijke aanvraag met andere bedrijven overwegen? Waarom wel of niet?
  • Als je kijkt naar contouren van de subsidieregeling voor private laadinfrastructuur, verwacht je dan gebruik te maken van deze subsidieregeling? Wat zou je hierin stimuleren? Wat zou je hierin tegenhouden?
  • Hoe sta je tegenover het inwinnen van een advies voordat je de subsidie voor de laadinfrastructuur aanvraagt?

Private laadinfrastructuur blijft achter

Volgens het regeerakkoord moet de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent dalen. Dit betekent een verlaging van de uitstoot van de mobiliteitssector met 7,3 megaton. In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) hebben gemeenten, provincies, Rijksoverheid, netbeheerders, bedrijfsleven en brancheorganisaties besloten dat laden geen obstakel mag zijn voor de transitie naar elektrisch rijden. Daarom wordt er gewerkt aan een landelijke dekking van laadpunten, zodat er genoeg laadpunten zijn voor het groeiende aantal elektrische voertuigen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ziet dat de aanleg van publieke laadinfrastructuur op schema ligt om het CO2-doel te behalen. Maar dat geldt niet voor de private en semipublieke laadinfrastructuur bij bedrijven.

Terugsluis vrachtwagenheffing

De subsidieregeling voor private laadinfrastructuur wordt grotendeels betaald vanuit het Klimaatfonds. De overheid stelt vanaf 2024 subsidiemiddelen voor het realiseren van private laadinfrastructuur beschikbaar voor personen- en bestelauto’s, logistiek (vrachtauto’s), busvervoer, doelgroepenvervoer en bouwvoertuigen. Voor de logistiek wordt de subsidie ook deels betaald vanuit de ‘terugsluis’ van de vrachtwagenheffing. Dit betekent dat een deel van de opbrengst van de vrachtwagenheffing weer geïnvesteerd wordt in de vervoerssector.

Praktische informatie mkb-toets

Datum: woensdag 29 november.

Locatie: digitaal, via Microsoft Teams (een link wordt later verstrekt aan de deelnemers).

Tijdstip: 15.00 tot 16.30 uur of 18.30 tot 20.00 uur.

Het definitieve tijdstip wordt bepaald aan de hand van de aanmeldingen. Deelnemers worden ten minste 1 week van tevoren ingelicht.