skipToContentskipToFooter

Tot eind oktober vertraging in Noord-Holland bij Purmerend

11-07-2024 De renovatie van de Korporaal van de mariniers Jeroen Houwelingenbrug over het Noordhollandsch Kanaal loopt een aantal maanden uit. In plaats van 1 september wordt de brug op 21 oktober weer volledig in gebruik genomen. Dat heeft Rijkswaterstaat laten weten. De aannemer heeft meer tijd nodig om al het werk af te kunnen ronden. Dit komt met name door uitgestelde boringen en het repareren van aanvullende schade aan het beton van de brug.

Boringen werden uitgesteld vanwege de trillingen van de vele vrachtwagens, die ondanks het verbod over de brug bleven rijden. Met het afsluiten van de rijstrook die het dichtst langs het werkterrein liep, bleef de constructieve veiligheid van de brug en de veiligheid van het personeel dat op de brug werkt gewaarborgd en kon de brug verder versterkt worden. Bij de liggers van de brug moest aanvullende betonschade worden gerepareerd. Deze schade kon pas geconstateerd worden na het weghalen van al het asfalt op de brug. Na het herstellen van de schade zijn de nieuwe voegen in de brug aangebracht.

Afsluitingen

Vanaf eind juli 2024 wordt de andere zijde van de brug versterkt. Al het verkeer rijdt dan over het versterkte brugdeel. Volgens de laatste berekeningen is het niet nodig om voor het boren in het beton van de brug weer een rijstrook af te sluiten. Dit betekent dat het verkeer tot het einde van de werkzaamheden over vier rijstroken kan blijven rijden.

Het vrachtwagen- en busverbod blijft ook tot het einde van de werkzaamheden van kracht, zowel op de A7 als in Purmerend. Om de ombouw naar de andere kant van de brug veilig te kunnen maken is de A7 in het weekend van 27 juli 2024 ’s nachts telkens in 1 richting afgesloten. Verkeer wordt dan met gele borden ter plekke omgeleid.