skipToContentskipToFooter

Goed voor de bereikbaarheid van de regio’s

15-11-2022 Het kabinet draagt 40 miljoen euro bij aan het verbreden van de Rijnbrug bij Rhenen. Hiermee wil de overheid, samen met de provincies en de regio’s, een oplossing bieden voor dit belangrijke verkeersknelpunt. De provincies Gelderland en Utrecht stelden in de afgelopen tijd al een substantieel bedrag beschikbaar voor de verbreding van de brug.

Volgens evofenedex is de verbreding van de brug een goede oplossing om het verkeersknelpunt bij Rhenen aan te pakken. Wij hebben meermaals aandacht gevraagd van de landelijke en regionale politiek om de bereikbaarheid van bedrijven in de desbetreffende regio’s te verbeteren. Door de Rijnbrug te verbreden, lijkt er nu hiervoor een oplossing te komen. In combinatie met maatregelen aan weerszijden van de brug zullen de verbeterplannen de bereikbaarheid van de regio’s verbeteren. evofenedex steunt dan ook de plannen.

Gezamenlijke opgave

Ook de provincies Gelderland, Utrecht en Regio Foodvalley en Regio Rivierenland reageerden positief op de toekomstige verbreding van de brug. Zij hebben de afgelopen periode benadrukt dat het verbreden van de brug een gezamenlijke opgave is van het Rijk, de provincies en de regio’s. Volgens gedeputeerde Helga Witjes voor mobiliteit van de provincie Gelderland is het resultaat niet alleen belangrijk voor de bereikbaarheid, maar ook voor de leefbaarheid en het versterken van de regionale economie.