skipToContentskipToFooter

Onderneem tijdig actie en voorkom boetes

21-10-2021 Vanaf 1 januari 2022 zijn rookruimtes op de werkvloer niet meer toegestaan. Deze maatregel komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord van 23 november 2018 en de wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit. Als werkgever moet je dus tijdig maatregelen nemen om deze ruimtes op te heffen. Het rookverbod geldt voor rookruimtes in de gebouwen, ruimtes en inrichtingen waar werknemers hun werkzaamheden (plegen te) verrichten. Bij overtreding van het rookverbod kan de NVWA overgaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan de werkgever. Op grond van de Tabaks- en rookwarenwet is het de verplichting van de werkgever dit rookverbod in te stellen, aan te duiden en te handhaven.

Je mag wel een beschutte rookplek, zoals een abri, inrichten op het buitenterrein bij het gebouw. Zo'n beschutte rookplek is niet toegestaan op schoolterreinen die onder het rookverbod vallen. Hierbij geldt als voorwaarde dat de voorziening volledig buiten het gebouw geplaatst wordt; bijvoorbeeld op de parkeerplaats. Op binnenplaatsen en onder afdakjes van het gebouw mag je zo'n rookplek dus niet maken. Verder gelden de onderstaande eisen.

De voorziening

  • mag niet aan het gebouw grenzen of bevestigd zijn (zoals een afdakje);
  • mag geen overlast naar binnen geven;
  • mag geen overlast geven aan personen die het gebouw willen betreden;
  • heeft geen andere functie waarvoor niet-rokers de voorziening moeten betreden (zoals een fietsenhok).

Als werkgever ben je overigens niet verplicht een rookplek te verschaffen en kun je ook kiezen voor een rookvrije werkomgeving, waarbij ook buiten op het bedrijventerrein niet meer gerookt mag worden. Op de openbare weg mag een werknemer in principe wel roken, tenzij dat rookoverlast oplevert voor de werknemers binnen het gebouw.

Instemmingsplichtig

Let erop dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft bij het wijzigen van het rookbeleid binnen de organisatie. Dit is namelijk een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden (artikel 27, lid 1 sub d van de Wet op de ondernemingsraden). Als je als werkgever het rookbeleid wilt wijzigen voor 1 januari 2022, is het dus belangrijk op tijd actie te ondernemen.