skipToContentskipToFooter

42,7 miljoen ton in totaal

18-03-2024 Het vervoer van goederen per spoor nam in 2023 met 10 procent af ten opzichte van een jaar eerder. Hierdoor reden er vorig jaar ook minder goederentreinen in Nederland dan in 2022. Deze ontwikkelingen zijn onder meer het gevolg van minder overslag in de havens en een afname van het kolenvervoer.

Dat blijkt uit de nieuwste editie van het jaarlijkse rapport dat ProRail uitbrengt over de ontwikkeling van het spoorgoederenvervoer in Nederland. Naast de al genoemde oorzaken was ook de (deels ongeplande) verminderde beschikbaarheid van rangeerterrein Kijfhoek van invloed, net als een afname van het omgeleide verkeer vanuit België.

Grootste afname bij kolenvervoer

In procenten was de afname van het vervoersvolume tussen de Rotterdamse haven en België het grootst; in absolute hoeveelheden tonnage was de vermindering het sterkst tussen de haven en Duitsland. Het totaal per spoor vervoerde gewicht van, naar, binnen en door Nederland bedroeg vorig jaar 42,7 miljoen ton. Bij het transport van kolen per trein was de afname met 20 procent het grootst. Desondanks was deze productgroep nog altijd goed voor 18 procent van het totale vervoerde volume. Deze en andere bevindingen zijn te lezen in het rapport van ProRail.