skipToContentskipToFooter

Ondernemers hebben behoefte aan duidelijkheid

07-03-2024 De Europese Commissie is aan zet om groen licht te geven voor de Nederlandse eigenaren van elektrische bestelauto’s. Als zij toestemming geven aan de Nederlandse overheid om de huidige gedoogregeling voort te zetten, kunnen ondernemers tot aan de totstandkoming van de nieuwe rijbewijs-wetgeving gebruik blijven maken van de huidige elektrische bestelauto’s, met een B-rijbewijs.

Nadat vorige week het Europees Parlement zich uitsprak om in de vierde EU-rijbewijsrichtlijn vast te leggen dat bestuurders met een B-rijbewijs een elektrische bestelauto tot 4250 kg mogen besturen, leek dit aanvankelijk goed nieuws voor de Nederlandse eigenaren van elektrische bestelauto’s van meer dan 3500 kg (tot maximaal 4250 kg).

evofenedex is samen met andere mobiliteitspartijen als onder meer TLN, RAI Vereniging en BOVAG al langere tijd in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De inzet is om langer toe te staan dat deze voertuigen bestuurd mogen blijven worden door mensen met een normaal B-rijbewijs. Na een succesvolle ‘Proeftuinperiode’ leek niets het opnemen van de ontheffing van het C-rijbewijs in de Nederlandse rijbewijswetgeving in de weg te staan. Een gedoogregeling bood extra tijd aan het kabinet om de wetgeving af te ronden. Die regeling zou gelden tot 1 januari 2024.

Helaas is er meer tijd nodig om te komen tot wetgeving. En die wetgeving gaat zich baseren op de Derde EU-Rijbewijsrichtlijn. Precies daar zit het probleem: terwijl binnen het Europees Parlement en de Europese Commissie de gesprekken gaan over de nieuwe, Vierde EU-Rijbewijsrichtlijn, moet het -voor Nederland nieuwe- Reglement Rijbewijzen voldoen aan de bestaande Derde EU-Rijbewijsrichtlijn.

Verder verduurzamen

De instemming voor het besturen van een zwaardere elektrische bestelauto van het Europees Parlement van vorige week geeft met name richting aan de Europese Commissie om te zijner tijd (ná de Europese Verkiezingen) in te stemmen met de Vierde EU-Rijbewijsrichtlijn. Maar tegelijkertijd geeft het nu al richting aan de lidstaten: om ondernemers in staat te stellen verder te verduurzamen, kan het niet zo zijn dat een bestelauto nauwelijks laadvermogen overhoudt om goederen of gereedschappen te vervoeren. De vraag is of de Europese Commissie wil meegaan in deze denkrichting.

Tegelijkertijd zijn er door de Tweede Kamer twee moties aangenomen, gebaseerd op noodkreten van ondernemers en vooruitlopend op de positieve signalen uit het Europees Parlement. Daarin wordt er bij het kabinet - nota bene aanjager van de maatregelen ter verduurzaming uit het Nederlandse Klimaatakkoord – op aangedrongen om het mogelijk te maken om bestaande en nieuwe zwaardere elektrische bestelauto’s te mogen blijven besturen met een normaal B-rijbewijs.

Snelle oplossing gewenst

Als de overheid per 1 januari 2025 inderdaad de plannen doorzet om BPM te gaan heffen op diesel-bestelauto’s, ontbreekt daardoor vanaf die datum ieder handelingsperspectief voor ondernemers. Dit in tegenstelling tot vrijwel alle andere landen in Europa, waar men inziet dat de ondernemer die kiest voor batterij-elektrische aandrijving, het voertuig nog wel moet kunnen inzetten voor het vervoer van lading.

evofenedex en de overige mobiliteitspartijen blijven dan ook aandringen op een snelle oplossing, en werken met het ministerie samen om op basis van huidige regelgeving de elektrische bestelauto te blijven gedogen totdat er wetgeving is die dit formeel mogelijk maakt.

Extra eisen

Dat veiligheid geen argument is, en voor de ondernemers op de eerste plaats staat, blijkt uit de extra veiligheidseisen aan deze voertuigen. Zo is een snelheidsbegrenzer standaard, zijn de voertuigen technisch aangepast en ruimschoots geschikt voor het (iets) hogere gewicht, en worden er extra eisen gesteld aan de rijvaardigheid van de bestuurder. Daarboven krijgen de bestuurders in de praktijk een extra opleiding, vanwege het zwaardere gewicht.

Veel ondernemers hebben nu behoefte aan duidelijkheid, omdat zij hun investeringsplannen aan het maken zijn om te kunnen voldoen aan de eisen rondom klimaatdoelen en zero emissiezones. evofenedex roept dan ook op om te voorzien in deze duidelijkheid, omdat de eerste zero emissiezones al over enkele maanden actief worden.