skipToContentskipToFooter

Tijd voor het jaarverslag voor veiligheidsadviseurs

02-01-2018 Het jaar 2018 is achter de rug, dus voor de veiligheidsadviseurs gevaarlijke stoffen wordt het tijd te starten met het verplichte jaarverslag. Dit verslag geeft inzicht in de activiteiten van de onderneming die te maken hebben met het vervoer van gevaarlijke goederen. Wat moet er eigenlijk in staan? We geven een handige checklist en 5 tips om het verslag goed op te stellen.

Het ontvangen, ten vervoer aanbieden en (laten) vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg valt onder het ADR, waardoor bedrijven die zich daarmee bezighouden, moeten beschikken over een veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen (hierna aangeduid als VA). Deze verplichting geldt ook voor de binnenvaart (ADN) en voor vervoer per spoor (RID). De belangrijkste taak van de VA bestaat uit het adviseren van de onderneming over de correcte naleving van de voorschriften, dit kan worden gerealiseerd door het uitvoeren van audits en het uitbrengen van (intern) advies over verbeterpunten. De functionaris is ook verantwoordelijk voor het implementeren van wijzigingen en het aansturen (en trainen) van uitvoerende medewerkers.

Eén van de wettelijk vastgelegde taken van de VA is het opstellen van een jaarverslag voor de opdrachtgever/bedrijfsleiding. Dit verslag geeft inzicht in de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen en dient door de directie ondertekend te worden. Het jaarverslag kán ter controle opgevraagd worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Eisen

Er worden geen expliciete eisen aan de beschrijving van het jaarverslag gesteld binnen de regelgeving, anders dan dat het over de activiteiten moet gaan, met andere woorden de diepgang wordt niet genormeerd. Echter: de ILT treedt handhavend op indien:

  • een onderneming geen veiligheidsadviseur heeft benoemd als bedoeld in subsectie 1.8.3.1 van bijlage 1 van de VLG/ADR, VSG/RID of VBG/ADN;
  • geen jaarverslag is opgesteld over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen als bedoeld in dezelfde bijlage 1;
  • het jaarverslag niet de inhoud behelst van de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen;
  • de veiligheidsadviseur niet aantoonbaar kan maken dat hij zijn taken voldoende heeft uitgevoerd en/of heeft gecontroleerd op de praktijken en procedures met betrekking tot de activiteiten als bedoeld in genoemde bijlage 1.

Dwangsom

Bij geconstateerde overtredingen zal de ILT bestuursrechtelijk handhaven. De hoogte van de dwangsom bedraagt:

  • Indien een onderneming geen veiligheidsadviseur heeft benoemd: 5.000 euro maximaal.
  • Indien geen jaarverslag is opgesteld over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen : 2.500 euro.
  • Indien het jaarverslag niet of onvoldoende ingaat op de genoemde activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen: 1.000 euro.
  • Indien de veiligheidsadviseur niet kan aantonen dat hij zijn taken heeft uitgevoerd en/of niet kan aantonen dat hij heeft gecontroleerd op de praktijken en procedures met betrekking tot de activiteiten als benoemd: 2.500 euro.

Een en ander is bedoeld om te voldoen aan de Beleidsregel ‘Vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen’, gepubliceerd in de Staatscourant van 1 oktober 2014.