skipToContentskipToFooter

Tijdelijke contracten duurder per 1 januari 2020

Door de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wordt de keten van tijdelijke contracten verlengd. Nu mag je als werkgever nog drie tijdelijke contracten in twee jaar geven, vóórdat een contract voor een onbepaalde tijd ontstaat. Per 1 januari 2020 wordt deze termijn met een jaar verlengd tot drie jaar. Een werkgever mag vanaf dan dus maximaal drie contracten geven, die niet langer dan drie jaar mogen duren. Deze keten van contracten wordt pas doorbroken na een onderbreking van meer dan zes maanden. In een cao kan overigens wél een kortere termijn van zes maanden worden afgesproken. Hierdoor zal meer flexibiliteit ontstaan, maar werkgevers moeten zich er wel van bewust zijn dat deze verlengde keten tot extra kosten zal leiden.

Hogere WW-premie voor tijdelijke contracten

Vanaf 2020 moet een werkgever voor een werknemer met een tijdelijk contract een hogere WW-premie betalen dan voor een werknemer met een vast contract. Hoe langer je een werknemer tijdelijke contracten aanbiedt, hoe meer WW-premie je betaalt voor deze werknemer. De hoogte van de hoge en lage WW-premie is op 17 september op Prinsjesdag bekend gemaakt. Voor een vast contract (niet zijnde een oproepovereenkomst) geldt dan een laag tarief, te weten 2,94 procent zoals bekend is gemaakt op Prinsjesdag 2019. Voor een flexibel contract geldt een tarief ter hoogte van 7,94 procent. Het verschil in premie tussen hoog en laag is dus 5 procent. Het kabinet wil het aanbieden van een vast contract daardoor aantrekkelijker/goedkoper maken en ook het ‘shopgedrag’ van werkgevers (om onder een sector met lage premie te vallen) tegengaan. Let op dat dat je in sommige gevallen achteraf de lage premie moet wijzigen naar de hoge premie. Dit moet in de volgende situaties:

  • Een werknemer gaat binnen twee maanden na aanvang van zijn dienstbetrekking weer uit dienst.
  • Een werknemer krijgt in een kalenderjaar meer dan 30 procent meer uren verloond dan de uren die in zijn arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd voor dat jaar

Transitievergoeding voor tijdelijke contracten

Op dit moment is een transitievergoeding pas verschuldigd nadat de werknemer twee jaar in dienst is. Onder de Wab is de transitievergoeding echter verschuldigd vanaf de eerste werkdag. De opbouw van de transitievergoeding vanaf dag één van de arbeidsovereenkomst leidt ertoe dat bij tijdelijke contracten, waar op dit moment (als de totale duur van het dienstverband minder dan 2 jaar bedraagt) geen transitievergoeding verschuldigd is, per 1 januari 2020 wel een transitievergoeding verschuldigd is.

Bij tijdelijke contracten vanaf zes maanden heeft een werkgever een aanzegplicht als hij het contract niet wil verlengen. Heeft de werkgever bij de aanzegging aangegeven dat het contract gaat eindigen, dan is bij het einde van het dienstverband de transitievergoeding verschuldigd. Dit is alleen anders als er vervolgens toch vóór het eindigen van de arbeidsovereenkomst alsnog een voortzetting wordt afgesproken, want dan hoeft de transitievergoeding (nog) niet te worden betaald.

Let op: Als je als werkgever bij de aanzegging hebt aangegeven het contract te willen verlengen, maar de werknemer wil dat zelf niet, dan is er geen sprake van een beëindiging op initiatief van werkgever en is er dus ook geen transitievergoeding verschuldigd. Maar heb je als werkgever aangezegd dat het dienstverband eindigt en bied je pas daarná (maar voor einde dienstverband) alsnog een verlenging van het contract aan en reageert de werknemer daar afwijzend op, dan zal vanwege de eerdere aanzegging het contract toch op initiatief van werkgever niet zijn voortgezet en de transitievergoeding verschuldigd zijn.

Evenement Mens&werk in de logistiek en Whitepaper Wab

Op 3 oktober aanstaande organiseert evofenedex het evenement Mens&werk in de logistiek. Professor Evert Verhulp zal vanuit zijn rol in de SER en de Commissie Borstlap zijn visie geven op de veranderende arbeidsmarkt. Hoe kan je als werkgever anticiperen op alle veranderingen die zullen komen op het gebied van digitalisering, robotisering, globalisering en duurzame inzetbaarheid. Er zullen daarna diverse workshop zijn, waaronder ook één over de Wab. Daarnaast kun je via deze link onze whitepaper over de Wab aanvragen. Heb je een vraag over de Wab, neem dan contact op met de bedrijfsjuristen van evofenedex via [email protected].