skipToContentskipToFooter

Belangrijke moties voor handels- en productiebedrijven

07-06-2023 De Tweede Kamer verzocht vorige week bij meerderheid van stemmen om zoveel mogelijk infraprojecten door te laten gaan. Door de stikstofproblematiek dreigen talrijke projecten op de lange baan geschoven te worden. 

Kamerleden Chris Stoffer (SGP) en Daniel Koerhuis (VVD) hadden onlangs een motie ingediend waarin zij pleiten voor de voortzetting van de aanlegprojecten. Daarnaast hebben beide Kamerleden een motie voorgesteld waarin zij de regering verzoeken een afwegingskader te ontwikkelen voor de renovatie en het onderhoud van bestaande infrastructuur. Het aannemen van beide moties door de Tweede Kamer is een bemoedigende stap voor handels- en productiebedrijven die dagelijks geconfronteerd worden met onderhoudsachterstanden en capaciteitsproblemen bij grote delen van de Nederlandse infrastructuur.

Infraprojecten hervatten

CDA-Kamerlid Harmen Krul heeft eveneens een motie ingediend om ervoor te zorgen dat infraprojecten die stil komen te liggen door een gebrek aan stikstofruimte, later snel hervat kunnen worden. Ook deze motie is door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. Het langdurig stilleggen van een project vormt een serieus risico, aangezien hierdoor kennis en betrokkenheid verloren kunnen gaan. Het hervatten van dergelijke projecten kan daardoor bemoeilijkt worden.

Actie evofenedex

Eerder heeft evofenedex in politiek Den Haag haar bezorgdheid geuit over de vertraging van diverse projecten die zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Daarnaast staat Nederland voor een enorme uitdaging wat betreft het vervangen en onderhouden van bruggen, sluizen en viaducten die last hebben van achterstallig onderhoud of het einde van hun levensduur naderen. 

Stilstand voorkomen

Het naar voren halen van werkzaamheden waarvoor geen nieuwe stikstofruimte nodig is, is een verstandige maatregel om stilstand van vervoer te voorkomen. Volledig stoppen met de nieuwe aanleg van wegen kan echter ernstige gevolgen hebben voor de bereikbaarheid en daarmee het vestigingsklimaat voor bedrijven. Op 5 juli voert de Tweede Kamer een debat over het gehele MIRT-programma.