skipToContentskipToFooter

Gezamenlijk stappen zetten om spoorgoederenvervoer aantrekkelijker te maken

08-02-2023  De Tweede Kamer wil dat er werk gemaakt wordt van spoorgoederenvervoer. De Kamer nam daartoe vorige week een motie aan van D66-Kamerlid Lisa van Ginneken en VVD-Kamerlid Fahid Minhas. 

In de motie wordt de regering opgeroepen om nog voor de zomer een ambitieuze en robuuste visie op het spoorgoederenvervoer te publiceren. Dit is goed nieuws voor handels- en productiebedrijven die afhankelijk zijn van spoorgoederenvervoer of overwegen spoor te gaan gebruiken. Vanuit evofenedex zullen we samen met andere partijen via de Spoorgoederentafel betrokken zijn bij het vormgeven van de visie. Hiermee kunnen we gezamenlijk met de spoorsector en de overheid stappen zetten om spoorgoederenvervoer aantrekkelijker te maken.

Andere belangrijke moties

Daarnaast heeft de Tweede Kamer nog 2 belangrijke moties aangenomen. In de ene motie wordt de regering opgeroepen om rekening te houden met de omwonenden van het spoor en daar waar mogelijk goederentreinen zoveel mogelijk door minder dichtbevolkte gebieden te laten rijden. In de andere motie staat de oproep om tot een nieuw beleid te komen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, zodat de veiligheid voor omwonenden kan worden gegarandeerd. Via het programma Robuust Basisnet Spoor wordt door het Rijk en diverse stakeholders al aan nieuw beleid gewerkt.

Zorgen over spoorgoederenvervoer

Er is op dit moment veel te doen over het spoor, met name over het spoorgoederenvervoer. Veel gemeenten en bewoners maken zich daar zorgen over. Hoewel het spoorgoederenvervoer de veiligste en duurzaamste manier is van goederenvervoer, zijn er zorgen over de ambitieuze groeicijfers van het spoorgoederenvervoer. Die zorgen worden alleen maar groter door de plannen van het kabinet om duizenden nieuwe woningen in de directe omgeving van het spoor te bouwen. 

De aanleg van extra sporen aan de Duitse kant van de landsgrens - in het verlengde van de Betuwelijn - moet vanaf eind 2026 flink wat verlichting geven. Tot die tijd zullen bewoners extra overlast hebben van treinen die door werkzaamheden omgeleid worden. Niet voor niets heeft de staatssecretaris 10 miljoen euro toegezegd voor extra maatregelen om trillingen en geluid te verminderen.  

Standpunt van evofenedex

evofenedex onderkent al jaren het belang van veilig en duurzaam spoorgoederenvervoer en werkt samen met alle spoorpartijen aan initiatieven om de overlast te verlagen. Gelukkig is het rollend materieel de laatste jaren al veel stiller geworden. Verder zijn er diverse onderzoeken geweest om de trillingen nog verder te verminderen. Als het gaat om het Basisnet werken we samen met de spoorpartijen en het ministerie om een nog veiliger spoor te realiseren.