skipToContentskipToFooter

evofenedex brak lans voor afschaffing tol

23-09-2022 De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen van de SGP om de tol op de Westerscheldetunnel per 2025 af te schaffen. De Kamer verzoekt de regering om hiervoor geld vrij te maken uit het Groeifonds en een redelijke bijdrage te vragen van de Provincie Zeeland. De Kamer zet in eerste instantie in op het laten vervallen van tol voor personenauto’s en motoren. Volgens evofenedex is dit een belangrijke stap naar een tolvrije verbinding.

Een tolvrije tunnel zorgt voor een eerlijk speelveld tussen handels- en productiebedrijven in Zeeuws-Vlaanderen en die aan de andere kant van de tunnel en versterkt het vestigingsklimaat van de regio. Voor handels- en productiebedrijven is het belangrijk dat de afschaffing van de tol voor al het verkeer gaat gelden en niet alleen voor personenvervoer.

Rol van evofenedex  

In de het rondetafelgesprek over de Westerscheldetunnel vorig jaar heeft evofenedex een lans gebroken voor afschaffing van de tol. Voor in Zeeuws-Vlaanderen gevestigde handels- en productiebedrijven betekent de tolheffing voor de Westerscheldetunnel extra kosten. Voor het leveren van producten buiten de eigen regio zijn deze ondernemers aangewezen op de toltunnel. Kosten die ze niet kunnen doorberekenen aan klanten. Via Antwerpen ervaren deze ondernemers vaak veel congestie, waardoor deze route geen echt alternatief is.

Negatief voor vestigingsklimaat

 De toltunnel heeft een negatief effect op het vestigingsklimaat van de regio. Een positieve ontwikkeling zoals North Sea Port, waarbij er een nauwe samenwerking is tussen Vlissingen, Terneuzen en Sas van Gent, ondervindt hinder van een tolbarrière. Het maakt Zeeuws-Vlaanderen een minder aantrekkelijke regio om hier een bedrijf te vestigen of te wonen. Een tolvrije verbinding zal Zeeuws-Vlaanderen economische en maatschappelijk vooruit helpen. Dat heeft een positieve uitwerking op de gehele Provincie Zeeland.

 Betalen naar gebruik voor iedereen

 evofenedex is er voorstander van om op termijn te komen tot een nieuw systeem van autobelastingen, waarbij alle weggebruikers betalen naar gebruik. Deze hervorming van de autobelasting, waarbij niet bezit maar het gebruik wordt belast, is eerlijker, transparanter en toekomstbestendig. De invoering van een nieuwe methodiek van betalen naar gebruik biedt de mogelijkheid om de tol te schrappen en op te laten gaan in het toekomstig collectieve systeem waarbij iedereen eerlijk betaalt naar gebruik.