skipToContentskipToFooter

Belang van luchtvracht voor economie is groot

06-10-2022 De Tweede Kamer gaat donderdag debatteren over het krimpvoorstel van minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) voor Schiphol. Volgens evofenedex biedt de uitzonderlijke situatie waarin Schiphol zich momenteel bevindt de mogelijkheid om meer zelfstandig luchtvaartbeleid te ontwikkelen, zoals het inrichten van een aparte slotpool voor vrachtvluchten.

Vrachtvluchten zijn slechts 3 procent van het totaal aan vluchten, maar luchtvracht levert wel 25 procent van de economische meerwaarde van Schiphol op. Het sturen op de kwaliteit van de luchthaven is van belang, waarbij evofenedex ook een bijdrage wil leveren in het beter afstemmen van het aanbod van vrachtvluchten aan de marktbehoefte en topsectorenbeleid.

Kwetsbare positie

Minister Harbers erkent dat de positie van vrachtvluchten op Schiphol kwetsbaar is, omdat vrachtmaatschappijen door hun bedrijfsmodel in combinatie met de Europese slotverordening hun slots niet gemakkelijk kunnen behouden. Dit bleek ook al uit eerder onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Luchtvracht is van belang voor het vervoer van hoogwaardige, kennisintensieve en tijdsgevoelige goederen. Vrachtvluchten vervoeren onder meer hightech machines, farmaceutische producten en bederfelijke goederen. Volgens evofenedex zet de verdrukking van vrachtvluchten op Schiphol de exportkansen, werkgelegenheid en vestigingsklimaat onder druk.

Er is in Europees luchtvaarbeleid geen precedent voor krimp van de luchtvaart, zoals minister Harbers voorstelt. Dit biedt volgens evofenedex de kans hier zelf invulling aan te geven en de positie van vrachtvluchten te handhaven via een aparte slotpool. Hiermee wordt ook voldaan aan de oproep van de Kamer om het nationale belang van luchtvracht in Nederland te borgen.

Ook Air Cargo Netherlands pleit voor een vergelijkbare oplossing voor vrachtvluchten als evofenedex en heeft hier een filmpje over gemaakt.