skipToContentskipToFooter

Vanaf 1 januari 2020 alleen Euro 6-vrachtauto’s welkom op de Maasvlakte

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, mogen vanaf 1 januari 2020 alleen nog Euro 6-vrachtauto’s de Maasvlakte oprijden. Met deze maatregel werkt de gemeente Rotterdam aan schone mobiliteit. De Euro 6-zone is ingesteld met een verkeersbesluit. Dat houdt in dat vrachtauto’s de zone niet in mogen rijden, uitgezonderd: Euro 6-vrachtauto’s óf vrachtauto’s die niet ouder zijn dan 7 jaar én van vóór 2013.

Beëindiging ontheffing ‘Continuïteit van het bedrijf komt in gevaar’

In 2014 is de ontheffing ‘Continuïteit van het bedrijf komt in gevaar’ ingevoerd. Deze ontheffing gaf bedrijven de tijd om te investeren in nieuw materieel. Veel bedrijven hebben dit gedaan. Inmiddels beschikt bijna 90 procent van de vrachtauto’s die in de zone rijden over een Euro 6-motor. 
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft daarom besloten de ontheffingsregels aan te passen en de ontheffing ‘Continuïteit van het bedrijf komt in gevaar’ te beëindigen. Daarnaast wordt de maximale tijdsduur voor de hardheidsclausule verruimd van 26 weken naar 52 weken. Voor het beëindigen van deze ontheffing is aansluiting gezocht bij het verkeersbesluit Euro 6-zone. Daarin staat dat per 1 januari 2020 alleen nog Euro 6-vrachtauto’s de Maasvlakte op mogen rijden.

Aanpassingen ontheffingenbesluit

Vanaf 7 mei 2019 is de vaste einddatum van nieuwe ontheffingen 31 december 2019. De aanvrager kan deze datum niet aanpassen. 
Om bedrijven de kans te bieden zich voor te bereiden op het beëindigen van deze ontheffing, schrapt de gemeente de maximale duur van 26 weken voor deze ontheffing. De duur van een verleende ontheffing gaat voortaan in op de gewenste/verleende ingangsdatum en eindigt op 31 december 2019. 
De maximale duur van de ontheffing ‘Onvoorzien’ (hardheidsclausule) wordt verruimd van 26 weken naar 52 weken. Daarmee wordt de duur van de hardheidsclausule ‘Maasvlakte’ gelijk aan de duur voor de hardheidsclausules ‘Milieuzone Rotterdam’ en ‘Vrachtautoverbod ’s-Gravendijkwal’.

De mogelijkheid voor het aanvragen van een dagontheffing blijft ongewijzigd: 12 keer per kenteken per kalenderjaar. 
Reeds verleende ontheffingen blijven in stand met de daarop aangegeven einddatum.

Meer informatie

Lees meer over de Milieuzone Maasvlakte Rotterdam
Vragen kun je per mail sturen naar [email protected]