skipToContentskipToFooter

Verbreding is goed voor bereikbaarheid bedrijven in de regio

11-10-2022 Al enige tijd zijn vertegenwoordigers van evofenedex betrokken bij de plannen om de Rijnbrug bij Rhenen te laten verbreden. De provincies Gelderland en Utrecht en de regio’s Foodvalley en Rivierenland hebben hier inmiddels geld voor gereserveerd. Bij het Rijk is de vraag neergelegd om de andere helft van het benodigde budget (in totaal 150 miljoen euro) beschikbaar te stellen.

Een brede coalitie van ondernemers, transport- en overheidsorganisaties steunt het verbreden van de Rijnbrug. De brug is een belangrijke schakel in het noord-zuid-verkeer in Midden-Nederland.

Bereikbaarheid

Erik de Gilde, voorzitter van Regioraad Oost van evofenedex: “Onze leden in de betreffende regio, maar ook andere partijen die goederen (laten) vervoeren via de Rijnbrug, ervaren al geruime tijd de toenemende congestie daar. Goede bereikbaarheid van bedrijven is belangrijk om bij te dragen aan een brede welvaart. En het stimuleert een optimale inzet van de medewerkers van deze bedrijven.”

2 keer 2 rijstroken

De komende weken benadrukken de provincies, de regio’s Foodvalley en Rivierenland, evofenedex en andere partijen het belang van een verbreding van 2 keer 1 rijstrook naar 2 keer 2 rijstroken. De bereikbaarheid van zowel (nieuwe) woonwijken als bedrijventerreinen wordt hiermee verbeterd. Ga voor meer informatie naar de website van de provincie Gelderland.