skipToContentskipToFooter

Check is onderdeel van Vertrouwensketen

21-02-2024 Vijf grote terminaloperators in de Rotterdamse haven gaan aan de poort controleren of de vervoerder die een container komt ophalen – de uitvoerende vervoerder – ook daadwerkelijk degene is die in de digitale voormelding van de Vertrouwensketen is aangemeld. Daarmee maken zij de werking van dit systeem compleet.

Bij de automatische check wordt het EAN-nummer in de voormelding vergeleken met die op de CargoCard van de bezoekende chauffeur. Dit waarborgt dat de chauffeur daadwerkelijk hoort bij het transportbedrijf dat in de voormelding is genoemd. De betrokken terminals zien de controle als een vanzelfsprekend onderdeel van de Vertrouwensketen. Bedrijfsleven en overheidsinstanties werken hierin samen aan het veiliger en betrouwbaarder vrijstellen en ophalen van containers in de Nederlandse havens. De check op de uitvoerende vervoerder maakt de werking compleet.

De terminaloperators in kwestie zijn Hutchison Ports ECT Rotterdam, Hutchison Ports Delta II, APM Terminals Maasvlakte II, Rotterdam World Gateway en Rotterdam Shortsea Terminals. Bij Hutchison Ports ECT Rotterdam is de controle op de uitvoerende vervoerder al deels uitgerold via TAR-RCI. De overige terminaloperators bereiden ieder voor zich de invoering van de controles voor. De benodigde wijzigingen in systemen en procedures worden in de loop van 2024 doorgevoerd. 

Uitsluitend bekende partijen

De Vertrouwensketen is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven en overheidsinstanties. Vanaf de rederij/cargadoor via de verlader, expediteur en de vervoerder vormt zich een gesloten keten met uitsluitend bekende, aangewezen partijen. Het gebruik van pincodes stopt. Alleen een via de Vertrouwensketen geautoriseerde vervoerder kan zijn komst voormelden bij de terminal en de container daar ophalen. 

Voor verladers, expediteurs en vervoerders die betrokken zijn bij de import van containers via de Rotterdamse haven is er praktisch gezien dus het een en ander veranderd de afgelopen maanden. Steeds meer partijen hebben hun werkwijze – en soms ook hun systemen – aan het nieuwe proces van de Vertrouwensketen aangepast. Inmiddels zijn al meer dan 50.000 containers via het nieuwe digitale importcontainer-releaseproces vrijgegeven. Zo’n 460 vervoerders hebben inmiddels containers opgehaald die via de Vertrouwensketen zijn verwerkt en zo’n 350 expediteurs en verladers werken er al mee. 

Actie nodig van vervoerders, verladers en expediteurs

Het is voor vervoerders, verladers en expediteurs belangrijk dat dat ze zich digitaal voorbereiden op de Vertrouwensketen. Op de website van de Vertrouwensketen staat hoe de digitale voormelding voor vervoerders werkt. Ook staat hier meer informatie voor verladers en expediteurs, evenals een overzicht met veel gestelde vragen