skipToContentskipToFooter

"Uitstel ZE-zones in steden is in het nadeel van ondernemers"

30-05-2024 Nederlandse gemeenten willen het invoeren van zero-emissiezones niet uitstellen. Dat laten zij via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weten. In het onlangs gepresenteerde hoofdlijnenakkoord staat dat wordt bezien hoe het instellen van zero-emissiezones kan worden uitgesteld, onder andere om uitzonderingen voor bijvoorbeeld ondernemers landelijk te kunnen standaardiseren. 

Volgens de VNG is uitstel in het nadeel van de ondernemers. Bovendien komt de invoering van de zero-emissiezones niet uit de lucht vallen, maar is het een afspraak uit het Klimaatakkoord van 5 jaar geleden en de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek. Samen met ondernemers uit de sector, werken het rijk, gemeenten en brancheorganisaties al sinds 2019 nauw samen om voorbereidingen te treffen richting nul emissies vanaf 2025.

Brede draagvlak

De kracht van deze gezamenlijke aanpak is het brede draagvlak voor invoering, route en tijdspad van emissieloze stadslogistiek in 30 tot 40 grote gemeenten. Veel bedrijven hebben al geïnvesteerd, bijvoorbeeld in de aanschaf van een elektrisch voertuig. Uitstel betekent daarom voor ondernemers onduidelijkheid, oneerlijke concurrentie en mogelijke faillissementen.  

evofenedex en diverse andere ondernemers- en brancheorganisaties sluiten zich aan bij de VNG en benadrukken het belang van het niet verder uitstellen van de ZE-zones. Veel ondernemers zijn gestart met de aanschaf van ZE-voertuigen, en hebben zich al voorbereid met het aanleggen van laadfaciliteiten. Ook City-hubs willen graag van start in de zones. Ook hebben veel ondernemers de afgelopen jaren al gezorgd dat zij hun oudere voertuigen hebben verruild voor Euro-6 voertuigen, waarmee zij nog een aantal jaren de zones in kunnen rijden. Voor de speciale voertuigen heeft onder andere evofenedex gezorgd dat er vrijstellingen zijn of ontheffingen kunnen worden aangevraagd. 

Haalbaar en uitvoerbaar voor ondernemers

De partijen benadrukken dat er een breed pakket aan overgangsregelingen, vrijstellingen en ontheffingen is die de uitrol van zero-emissiezones voor ondernemers haalbaar en uitvoerbaar maken. In feite is dit in de basis gestandaardiseerd, onder meer met de instelling van een centraal loket waar ondernemers terechtkunnen om een vrijstelling of ontheffing aan te vragen. De ingangsdatum van de zones kunnen gemeenten zelf bepalen.