skipToContentskipToFooter

Zorgen over betrouwbaarheid en kwaliteit infrastructuur

18-04-2024 De Voorjaarsnota die deze week door het demissionaire kabinet werd gepresenteerd laat een verdere afname zien van budgetten die beschikbaar zijn voor infrastructuur. Voor handels- en productiebedrijven die afhankelijk zijn van een betrouwbare infrastructuur is dit een punt van zorg. Met name de verdere afname van investeringen in infrastructuur vormt een risico voor de betrouwbaarheid van supply chains, iets dat juist van groot belang is in tijden waarin handels- en productiebedrijven inzetten op duurzamere en flexibelere logistiek. 

Zorgen over kwaliteit van infrastructuur

Het kabinet schuift voor dit jaar 819 miljoen en volgend jaar 770 miljoen aan investeringen door naar de toekomst. De facto is er dan ruim 1,5 miljard minder beschikbaar de komende twee jaar. Dit raakt vooral het project Via15. Deze kasschuif komt bovenop de bezuinigingen van vorig jaar, toen er 2 miljard werd bezuinigd op infrastructuur. Dit in tijden dat de staat van onze infrastructuur steeds zorgwekkender wordt. Daarnaast zien we dat hierdoor noodzakelijke verbeteringen van infrastructuur steeds verder worden doorgeschoven naar de toekomst. Voor het behoud van een goed vestigingsklimaat, efficiënte en schone logistiek en voorspelbare reistijden is een betrouwbare infrastructuur van groot belang.

Tweede Kamer stelt Voorjaarsnota vast

Medio mei krijgen de Kamerleden de gelegenheid om vragen te stellen over de Voorjaarsnota. Deze zal uiteindelijk begin juni door de Kamer worden vastgesteld. Vanuit evofenedex zullen we aandacht blijven vragen voor het belang van voldoende budget voor infrastructuur. Het is van belang dat een toekomstig kabinet dit weer hoger op de agenda zet, waarbij belangrijke onderhoud- en infrastructuurprojecten niet nodeloos vooruit geschoven blijven worden.