skipToContentskipToFooter

evofenedex dringt aan op snelle oplossing

30-01-2023 In de Commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid van de Provinciale Staten van Noord-Holland heeft statenlid Klaas-Jeroen Terwal (VVD) vragen gesteld aan de gedeputeerde over de gewichtsbeperking van 30 ton op het viaduct over het Noordhollands Kanaal bij Purmerend. De A7 bij Purmerend is een belangrijke verkeersader voor handels- en productiebedrijven. Daarom dringt evofenedex, samen met ondernemers uit de regio en andere ondernemersverenigingen, aan op een snelle oplossing voor het vrachtverkeer.

Sinds eind oktober vorig jaar geldt een gewichtsbeperking voor het goederenverkeer nadat uit een inspectie van Rijkswaterstaat (RWS) bleek dat de steunpunten van het viaduct zwaar vrachtverkeer mogelijk niet kunnen dragen. Deze gewichtsbeperking leidt niet alleen tot overlast voor de omgeving doordat zwaarder vervoer omleidingsroutes moet volgen over provinciale wegen, maar ook tot extra omrijden voor ondernemers en vervoerders. RWS heeft aangegeven dat een oplossing langere tijd op zich laat wachten.

Urgentie is duidelijk

Tijdens het Noord-Hollandse commissiedebat heeft Terwal vragen gesteld aan Noord-Hollandse gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid Jeroen Olthof over de extra druk op het provinciale wegennet, de verhoudingen tussen RWS en de provincie en die met het bedrijfsleven. De urgentie van het probleem is duidelijk bij de gedeputeerde, en hij ziet ook de problemen en impact op het provinciale netwerk: ”Die is mega!”, aldus de gedeputeerde.

“De A7 is uitvoerig aan bod gekomen in overleggen met RWS”,  benadrukte gedeputeerde Olthof, “maar de investeringen voor oplossingen laten soms langer op zich wachten.” De gedeputeerde gaf aan binnenkort om tafel te gaan met de getroffen bedrijven in de regio. In het overleg drong VVD-er Terwal ook aan op het stutten van het viaduct om toch zwaarder verkeer mogelijk te maken.

Doorpakken

Regionaal beleidsadviseur Machiel Smit van evofenedex volgt dit dossier op de voet. “Begin november hebben we met RWS en een grote groep ondernemers gesproken over mogelijke oplossingen. De urgentie is inmiddels wel duidelijk bij RWS. Het zou fijn zijn als er nu ook actie op komt. We moeten niet willen dat er anderhalf jaar omgereden gaat worden, met alle gevolgen van dien. Of zoals de gedeputeerde het verwoorde: ’Het is nu doorpakken en realiseren’.”