skipToContentskipToFooter

Wij leggen beknopt uit waar je de komende tijd rekening mee moet houden.

27-02-2020 Als gevolg van klimaatverandering warmt de aarde op. In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt die er toe moeten leiden dat in 2030 de CO2-uitstoot met 49% is teruggedrongen ten opzichte van 1990.

Waarom is de CO2-uitstoot voor mijn bedrijf belangrijk?

Op het gebied van logistiek en transport zijn afspraken gemaakt gericht op het terugdringen van CO2-uitstoot. Zo worden per 2025 zero-emissiezones in steden ingesteld, waardoor stedelijke distributie alleen nog maar uitstootvrij mag plaatsvinden. Ook wordt onderzocht of het gebruik van biobrandstoffen in het lange afstandswegverkeer kan worden opgehoogd.

Van de logistiek wordt, naast de afspraken in het klimaatakkoord, gevraagd om jaarlijks 2% efficiency te behalen, wat ook positieve gevolgen heeft voor de CO2-uitstoot. Om hierop voorbereid te zijn, is het noodzakelijk te weten wat je eigen CO2-prestaties zijn.

Ook zal het naast deze verplichtende component steeds vaker voorkomen dat een klant vraagt om een CO2-footprint van de leverancier. Bijvoorbeeld omdat zijn bedrijf volledig duurzaam en CO2-neutraal wil opereren. Dit gebeurt steeds vaker bij overheden en gemeenten maar ook bij de rest van het bedrijfsleven.

Hoeveel is de CO2-uitstoot van mijn wagenpark ongeveer?

Heb je een bestelauto die rijdt op diesel? Bij 35.000 kilometer per jaar stoot je dan ongeveer 9.000 KG CO2 uit. Uiteraard varieert dit per type motor dat je voertuig heeft. Rijdt de bestelauto op LPG dan is de uitstoot lager. Als je een vrachtauto rijdt die jaarlijks 80.000 km aflegt, dan verbruikt deze ongeveer 26.400 liter diesel. Dit staat gelijk aan 85.272 kg CO2-uitstoot. Ook hierbij zijn er verschillen in de type motoren.

Hoe wordt de CO2 –uitstoot berekend?

Scheikundig kan uitgerekend worden hoeveel CO2 er vrijkomt bij de verbranding van een liter diesel of benzine:

Diesel
Een liter diesel weegt 835 gram. Daarvan is 720 gram koolstof (C). Om deze te verbranden (en om te zetten in CO2) is 1.920 gram zuurstof (O2) nodig. Deze twee waarden kan men bij elkaar optellen: 720 + 1920 = 2640 gram CO2. Zo stoot een liter diesel afgerond 2,6 kg CO2 uit. Maar om diesel te winnen en geschikt te maken voor gebruik, is ook energie nodig. Tellen we dit mee, dan veroorzaakt een liter diesel 3,23 kg CO2.

Benzine
Een liter benzine weegt 750 gram. Ongeveer 652 gram daarvan is koolstof. Om deze te verbranden, is 1.740 gram zuurstof nodig. Per liter benzine stoot men dus 652 + 1.740 = 2.392 gram (2,4 kg afgerond) CO2 uit. Tellen we ook in dit geval het energieverbruik van de winning e.d. mee, dan bedraagt de CO2-uitstoot van een liter benzine 2,88 kg.

Hoe kan ik de CO2-uitstoot van mijn wagenpark meten?

Je kunt zelf aan de slag gaan en al je brandstofverbruik analyseren op basis van tankbonnetjes. Echter, veel tankpasleveranciers bieden de mogelijkheid om dit automatisch uit het systeem te halen. Zij hebben dan een CO2-module opgenomen in het managementsysteem. Verscheidene partijen bieden ook de mogelijkheid direct over te gaan op CO2-compensatie.

Daarnaast zijn er ook geavanceerdere systemen beschikbaar. Deze nemen niet alleen de uitstoot van je wagenpark onder de loep maar bijvoorbeeld ook de uitstoot van je magazijn. Zo hebben wij om leden te helpen, een samenwerking met BigMile. Op basis van enkele simpele basisgegevens ben je met dit systeem in staat inzicht te krijgen in je CO2-prestaties. Hiermee kun je dan verdere stappen zetten om de CO2-uitstoot te reduceren. Leden kunnen hier een half jaar kosteloos gebruik van maken.

Moet ik nu al CO2 gaan compenseren?

Nee, dat hoeft wettelijk gezien nog niet. Maar de overheid werkt in samenwerking met betrokken partijen aan een manier om de CO2-uitstoot in 2030 met 25% te reduceren ten opzichte van de uitstoot in 2016. Het is daarom wel aan te bevelen tijdig te beginnen met het inventariseren van de eigen CO2-uitstoot aangezien deze vanuit de overheid de komende jaren sterk verminderd moet worden.

Vragen?

Wij helpen je graag verder met alle verduurzamingsactiviteiten voor je wagenpark. Ook kun je als lid al gratis beginnen met het vaststellen van de CO2-uitstoot van je bedrijf. Hiervoor kun je gebruik maken van BigMile. Een gebruiksvriendelijk softwareprogramma waarmee je snel de CO2-uitstoot van je hele wagenpark (zelfs per rit) in beeld brengt.