skipToContentskipToFooter

Informatieplicht voor werkgevers is uitgebreid

Leestijd: 3 minuten

03-08-2022  Per 1 augustus jongstleden is de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Met de nieuwe wet wordt de informatieplicht van de werkgever aan de werknemer uitgebreid. Dit verstevigt de arbeidspositie van de werknemers, maar voor de werkgevers brengt de nieuwe wet een aantal administratieve verplichtingen met zich mee.

De nieuwe wet heeft belangrijke gevolgen voor werkgevers. Deze bepaalt onder andere dat een beding dat nevenwerkzaamheden verbiedt, alleen geldig is als de werkgever daarvoor een objectieve reden heeft. Daarnaast mag je als werkgever de kosten van een in een wet of in een cao verplichte opleiding niet meer verhalen op werknemers. Voorbeelden hiervan zijn een cursus die een werknemer moet volgen om met een nieuw computersysteem te kunnen werken en een verplichte opleiding in het kader van een verbetertraject. Studiekostenbedingen zijn per 1 augustus 2022 dus niet meer geldig voor deze verplichte opleidingen. 

Uitbreiding informatieplicht

Door de nieuwe wet is ook de informatieplicht van de werkgever bij aanvang van een dienstverband uitgebreid. Sinds 1 augustus moet je als werkgever je werknemers onder andere informeren over de plaats van de arbeid (vast/wisselend/vrij te bepalen), de duur en voorwaarden van de proeftijd en het recht op betaald verlof (anders dan vakantie). Ook moet je je werknemers informeren over de normale werk- en rusttijden, de afzonderlijke bestanddelen van het loon, het opleidingsbeleid, de procedures bij ontslag inclusief opzegtermijnen, et cetera.

In de meeste gevallen is het noodzakelijk om de standaardarbeidsovereenkomst en het arbeidsbeleid aan te scherpen om te voldoen aan de uitbreiding van de informatieplicht. 

Veelgestelde vragen

De nieuwe wet leidt tot veel vragen bij onze leden. Om hen te helpen hebben we de meestgestelde vragen en antwoorden op een rij gezet. Staat jouw vraag er niet tussen? Dan kun je, als lid van evofenedex, je vraag telefonisch via 079 3467 346 of per e-mail via [email protected] aan onze juristen voorleggen.