skipToContentskipToFooter

'Zijn de werkinstructies van gevaarlijke stoffen wel op orde?'

Stel, er vindt op jouw bedrijfsterrein een ernstig incident met gevaarlijke stoffen plaats. Dan komt er heel wat op je af als werkgever. Als eerste de zorg voor eventuele slachtoffers, maar al snel daarna komt in veel gevallen de inspectie kijken. Eén van de vragen die de inspecteur dan zeker stelt, is hoe het zit met de werkinstructies en of het personeel daarvan voldoende op de hoogte is. De werkgever heeft namelijk veel verantwoordelijkheid.

Bedrijfsadviseurs Dana Butter en Belinda de Vries bezoeken jaarlijks tientallen bedrijven om advies te geven over de opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. In deze dB-zinnen - dB is een term die staat voor de geluidsnorm die bij een hoge hoeveelheid schadelijk kan zijn en toevallig ook voor Dana en Belinda - vertellen de twee om beurten over wat zij zoal meemaken. Dit keer Belinda de Vries.

In de praktijk merk ik dat bij veel bedrijven het wel goed zit met de instructies, de middelen en de maatregelen, maar dat het vaak misgaat bij het toezicht daarop houden. Zo viel onlangs een medewerker in het ruim van een binnenvaartschip en raakte daarbij gewond. Alle werkinstructies stonden keurig op papier en de benodigde middelen, zoals een veiligheidsharnas, waren aanwezig. En tóch ging het mis.

Bij veel incidenten blijkt dat medewerkers geen zin hadden om de juiste middelen te pakken, want dat is een heel gedoe. Of ze denken: de vorige honderd keren is het goed gegaan, dus dit keer kan het ook wel zonder middelen. Toezicht door de werkgever en elkaar aanspreken op veilig werken is ontzettend belangrijk. Want áls het misgaat, zal de inspecteur alles nagaan. Wat zijn de instructies? Is er gewerkt volgens de procedures? Zijn de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt? Hoe is het toezicht geborgd?

Een uniforme werkinstructie is er niet, want elk bedrijf is anders. De één lost aan een dock, de ander buiten aan de zijkant van de vrachtauto. Zeker bij kleinere bedrijven schiet het er nog weleens bij in om goede werkinstructies op te schrijven. Vaak zeggen ze dan: “Maar Henk, die werkt hier al meer dan 30 jaar en weet echt wel hoe die moet opslaan en laden en lossen.” Heel begrijpelijk, maar als er iets voorvalt, heeft de inspecteur daar geen boodschap aan en zit je als werkgever in een lastig parket. Wij adviseren om de werkinstructies altijd nauwkeurig op te stellen. Belangrijk daarbij is dat ze niet op de vierde verdieping worden bedacht door iemand achter een bureau, maar in samenwerking met de medewerkers op de werkvloer. Dat zorgt voor draagvlak onder het personeel en een beter besef van veiligheid.

Deze blog is eerder gepubliceerd in evofenedex magazine

Hulp nodig?

Personeel dat betrokken is bij het vervoer, de behandeling, het laden of het lossen van gevaarlijke stoffen moet, op basis van hoofdstuk 1.3 van het ADR, worden opgeleid in relatie tot hun taken en de voorschriften die daarbij gelden. Deze medewerkers moeten door middel van een werkinstructie bewust worden gemaakt van de gevaren en risico’s die zij bij hun werkzaamheden kunnen tegenkomen. Ook moeten zij leren hoe hier op een veilige wijze mee om te gaan. evofenedex helpt je hierbij.