skipToContentskipToFooter

Voorwaarden en regels voor bedrijven en organisaties

17-02-2023 De recente aardbevingen in Turkije en Syrië hebben een ongekende ravage aangericht. Duizenden mensen zijn omgekomen en het aantal gewonden en mensen dat huis en haard is kwijtgeraakt, is ontelbaar. Naast noodhulp is ook humanitaire hulp dringend nodig om de overlevenden te helpen de komende (winterse) periode door te komen. Wil je met jouw bedrijf of organisatie ook humanitaire hulp bieden? Hieronder lees je aan welke voorwaarden en regels je moet voldoen.

Voor alle particuliere en georganiseerde initiatieven met betrekking tot het inzamelen van hulpgoederen, wordt geadviseerd om met een erkende hulporganisatie contact op te nemen en hiermee de precieze behoeften in Turkije te bespreken. Kijk hiervoor bijvoorbeeld op de website van het Rode Kruis voor advies.

Vervoer

Voor het vervoer van humanitaire goederen naar Turkije, met in de EU gekentekende voertuigen, is geen Turkse transportvergunning nodig. Het is echter wel verstandig om het humanitaire karakter van het transport te kunnen aantonen. Dit kan door een vrachtbrief en een inventarislijst van de goederen op te maken en door het tonen van contacten met officiële instanties en ziekenhuizen, instellingen, hulporganisaties en dergelijke.

Tachograaf/rij-en rusttijden

Het is aan te raden altijd de tachograaf te gebruiken en de internationale rij- en rusttijden te respecteren. Zie voor de regels onze website.

Tol

In de meeste landen geldt voor humanitair transport geen tolverplichting. Er zijn wel uitzonderingen waarvoor een vrijstelling/uitzondering aangevraagd moet worden. Dit betreft:

  • Frankrijk: [email protected] (alleen door erkende hulporganisaties)
  • Hongarije:  [email protected]
  • Oostenrijk: alleen door erkende hulporganisaties kan teruggaaf van tol bij asfinag worden aangevraagd. Zie de website van ASFiNAG.
  • Roemenië: alleen door een erkende hulporganisatie aan te vragen via: [email protected]   

Rijverboden  

Rijverboden zijn in verschillende landen (vaak tijdelijk) opgeschort voor humanitair transport. Ook hier is het advies het humanitair transport aantoonbaar te maken aan de hand voor voorgenoemde documenten. Lege ritten in verband hiermee zijn ook vrijgesteld.

  • Frankrijk: rijverbod opgeschort tot 3 maart 2023.
  • Oostenrijk: geen algemeen rijverbod in bijvoorbeeld het weekend. Het nachtrijverbod en andere lokale rijverboden blijven wel van kracht.

Douane

Tussen de EU en Turkije geldt een douane-unie. Hierin is afgesproken dat voor humanitair transport de douaneformaliteiten tijdelijk zijn vereenvoudigd. Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst. Voor uitleg over deze vereenvoudiging, bel de DouaneTelefoon: 0800 - 0143.

Aanvullende informatie

  • Bekijk de wegenkaart van Turkije.
  • Dit document van de Internationale wegvervoerorganisatie International Road Transport Union (IRU) geeft informatie over wetgeving en douaneregels met betrekking tot het inreizen in Turkije en is te raadplegen voor informatie over douanekantoren en belastingvrijstellingen.
  • De IRU heeft op zijn website een overzicht geplaatst ten aanzien van het coördineren van hulpgoederen en donaties.
  • Donaties gaan via de The Turkish Union of Chambers and Commodity Exchanges of Türkiye (TOBB). Daarnaast is natuurlijk doneren via Giro555 mogelijk.

Initiatieven vanuit het bedrijfsleven

Neem hiervoor contact op met Stichting Vervoer Hulpgoederen Turkije/Syrië (Stichting VHTS). Stichting VHTS coördineert de hulptransporten naar de getroffen gebieden en werkt nauw samen met onder andere de hulporganisatie AFAD in Turkije. In overleg zamelen zij goederen in en transporteren ze deze naar de getroffen gebieden. Voor het transport en de verdere begeleiding worden vanuit het netwerk en onder regie van Stichting VHTS ervaren transporteurs ingezet.

Een overzicht van de benodigde goederen is beschikbaar en staat op de website van Stichting VHTS. Via donaties kun je bijvoorbeeld ook transporten sponsoren. Kijk voor nadere informatie en de contactgegevens op de website en lees op welke wijze bedrijven een bijdrage kunnen leveren.