skipToContentskipToFooter

Code geel, oranje en rood: dit zijn de regels voor transport

02-11-2023 Het KNMI heeft code oranje afgegeven vanaf 11.00 uur voor de provincie Zeeland vanwege storm Ciarán die donderdag over het land trekt. Er worden zeer zware windstoten verwacht van 100 tot 110 kilometer per uur. De windstoten komen uit het zuiden. Vanmiddag breidt de storm zich uit richting het noorden en geldt er ook code oranje uit voor de kustgebieden van Zuid-Holland, Noord-Holland en voor het westen van het Waddengebied. Vanavond neemt de wind van het zuiden uit geleidelijk af en geldt er code geel voor windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur.

Dringende adviezen

Bij code oranje geldt er zeker voor het goederenvervoer over de weg een aantal dringende adviezen, zoals het bespreken van het (tijdelijk) stilleggen van vervoer met afnemers en/of vervoerders. Het mijden van kritieke punten, zoals tunnels en bruggen, wordt dringend aangeraden. Verder is het belangrijk de situatie op de weg voortdurend te evalueren met de vervoerders en chauffeurs, dus wees alert.

Als de weersituatie ‘code rood’ wordt, dan adviseren wij het vervoer stil te leggen in de regio('s) waar deze code geldt. Veiligheid staat voorop. Met de sector is afgesproken in te zetten op preventie. Daarbij wordt voor een belangrijk deel geleund op de vakkennis van de chauffeurs, die als kapitein op het schip veilige afwegingen moeten maken. Maar ook vanuit het transportbedrijf (de planning) en de verladers is het van belang tijdens extreem weer de chauffeurs niet onder druk te zetten en de eisen aan de aflevertijden zo nodig aan te passen.

De uitvoerende partij is eindverantwoordelijk voor de veiligheid. Informeer partners in de logistieke keten.

Gebruik de flyer

Hoe je met verschillende weeralarmen moet omgaan, staat allemaal beschreven in de flyer 'Preventie incidenten bij extreem weer’. evofenedex heeft deze folder samen met Transport en Logistiek Nederland, Rijkswaterstaat en het Verbond van Verzekeraars ontwikkeld.

In de folder staat hoe bedrijven en chauffeurs moeten handelen in geval van weersituaties met code rood, oranje of geel. Bereid je altijd goed voor, zodat je de juiste afwegingen kunt maken in het belang van je eigen veiligheid en die van medeweggebruikers.

Rijden met gevaarlijke stoffen bij slecht weer

Wanneer de weersomstandigheden slecht zijn, gelden voor vervoer van gevaarlijke stoffen andere regels. Uit vragen die bij onze ledenservice binnenkomen, blijkt dat deze regels niet bij iedereen duidelijk zijn. Lees meer hierover op onze website: Rijden met gevaarlijke stoffen bij slecht weer

Houd de nieuwsberichten in de gaten

Kijk op de website van het KNMI voor actuele waarschuwingen. Informatie over code oranje en rood wordt ook getwitterd via @KNMI. Door Rijkswaterstaat worden de waarschuwingen van het KNMI omgezet naar een advies voor het verkeer. Dit gebeurt via de website van Rijkswaterstaat en dit twitteraccount van Rijkswaterstaat.