Overstap van wegvervoer naar binnenvaart, spoor en shortsea veel aantrekkelijker door Quickscan

Kies voor praktisch advies

Vertraging door files op de weg. De verplichting om de CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn verschillende redenen waarom het verstandig is voor handel- en productiebedrijven om hun logistiek en transport opnieuw tegen het licht te houden. Grote verladers maken vaak al gebruik van de mogelijkheden die de binnenvaart, shortsea en het spoor hen biedt.  Maar ook voor midden- en kleinbedrijf biedt transport via verschillende modaliteiten onverwachte kansen op het vlak van duurzaamheid, logistieke optimalisatie en kosten. En die kansen kun je laten inventariseren door de Modal Shift Quickscan.

Maak gebruik van de Modal Shift Quickscan

Bedrijven kunnen gebruikmaken van de quickscan. Dit is een video- of persoonlijk gesprek tussen een adviseur en een bedrijf van circa 45 minuten. Hierbij bespreken de logistiek adviseurs de vervoersstromen van het bedrijf om te beoordelen of een overstap zin heeft.

Pilotproject met begeleiding

Tijdens het gesprek kijken we naar de kosten, de effecten op de uitstoot en zeer belangrijk: de gevolgen voor de logistieke operatie. Op deze manier krijgt het bedrijf concreet inzicht in de eventuele voordelen en kunnen zij overwegen een pilotproject met gratis begeleiding te starten.

Maar de logistiek van een bedrijf structureel aanpassen is geen sinecure. Het grootste struikelblok bij de mkb'er is vaak het gebrek aan capaciteit om dit traject op te pakken. Daarnaast is er ook een tekort aan kennis en inzicht van de mogelijkheden. Zo weten bijvoorbeeld veel mensen niet dat de vaartijd van of naar Rotterdam in Nederland maar maximaal 28 uur is. Of dat de vervoerskosten met een trein minstens de helft van luchttransport zijn. Wij helpen bedrijven graag deze voordelen te benutten. De quickscan is hiervoor de eerste stap.

Voordelen spoor / binnenvaart / short sea

  • Forse verlaging CO2-uitstoot
  • Makkelijker voldoen aan duurzaamheidsvereisten
  • Eenvoudige uitbreiding transportcapaciteit
  • Betrouwbare track and trace
  • Transport-continuïteit

De fasen van Modal Shift

Bekijk de verschillende fasen van een succesvolle modal shift

Modal shift team

Wij werken in onze trajecten nauw samen met experts van Railcargo, en het Bureau Voorlichting Binnenvaart en de K.N.V.R. Met hen vormen wij een Modal shift team. Hiermee beschikken wij direct over alle kennis op het gebied van multimodaal en synchromodaal transport.

Onze bedrijfsadviseur Marcel
Contact

Advies op maat nodig?

Marcel en de andere bedrijfsadviseurs helpen je graag verder