skipToContentskipToFooter

Vervoerders zijn medeaansprakelijk voor schade die ontstaat door gevaarlijke stoffen tijdens het vervoer. 

Deze aansprakelijkheid tijdens het vervoer moeten zij voor een deel verzekeren. Door deze wettelijke aansprakelijkheid zijn vervoerders ook aansprakelijk als zij niet schuldig zijn aan het ontstaan van de schade. Deze risicoaansprakelijkheid is beperkt tot 7,2 miljoen SDR voor personenschade (schade door letsel en overlijden) en 4,8 miljoen SDR voor zaakschade. Als de vervoerder op een andere grond dan vervoerdersaansprakelijkheid wordt aangesproken, maar bijvoorbeeld door zijn werknemer op basis van een arbeidsrelatie, dan kan de vervoerder zijn aansprakelijkheid beperken tot 18 miljoen SDR voor personenschade en 12 miljoen SDR voor zaakschade. Als de schade te wijten is aan de opzet, schuld of bewuste roekeloosheid van de vervoerder, dan kan hij zijn aansprakelijkheid niet beperken. Het SDR (Special Drawing Right) is een rekeneenheid van het Internationale Monetaire Fonds. Bekijk de huidige koers van 1 SDR.

Extra verzekering vrachtauto’s

De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) eist voor vrachtauto ’s een extra verzekering voor de aansprakelijkheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het wettelijke verplichte minimum verzekerde bedrag hiervoor is sinds juni 2007 10 miljoen euro. Dit zal in veel gevallen niet de wettelijke aansprakelijkheid van de vervoerder dekken. 

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Dana en haar collega's helpen je graag verder

Gevaarlijke stoffen evofenedex