Brandbestrijding

Om te weten hoe je brand kunt bestrijden, is het noodzakelijk te weten hoe brand kan ontstaan.

Hiervoor zijn drie dingen nodig - ook wel bekend als de branddriehoek:

 • een brandbare stof
  dit is uiteraard de (gevaarlijke) stof zelf. Deze stof kan vast zijn, vloeibaar of gasvormig
 • een bepaalde temperatuur (ontbrandingstemperatuur)
  dit is de temperatuur die minimaal nodig is om een brandbare stof tot ontbranding te krijgen
 • zuurstof
  om een brand te laten ontstaan is zuurstof nodig. Als er veel zuurstof is, gaat de brand feller branden, als er minder zuurstof is, verstikt de brand

Als één van de zijden van de driehoek ontbreekt, kan er geen sprake meer zijn van een brand. Het principe van het blussen van een brand berust dan ook op het wegnemen van één van de zijden van de branddriehoek.

Blusmiddelen

Welk blusmiddel nodig is, hangt af van de stof en zijn eigenschappen. De chemiekaart, het veiligheidsinformatieblad of eventueel aanwezige chemicaliënkaarten of veiligheidsbladen geven aan welk blusmiddel je moet gebruiken. Op het bedrijf kunnen de volgende blusmiddelen aanwezig zijn:

 • Waterblusmiddel
  Een waterblusser werkt voornamelijk door het afkoelend vermogen van water. Doordat water verdampt, heeft de hierdoor ontstane stoom eveneens invloed op de zuurstofconcentratie. Waterblusmiddelen zijn over het algemeen geschikt voor branden met vaste stoffen.
 • Schuimblusmiddelen
  Een schuimblusser kan een zogenoemde AFFF-blusser zijn. AFFF staat voor Aqueous Film Forming Foam. Dit blusmiddel vormt met water een soort film van schuim die invloed heeft op de zuurstofconcentratie. Bovendien verhindert schuim dat een vloeistof verdampt. Schuimblussers worden vooral ingezet bij vloeistofbranden. Andere vormen van schuimblusmiddelen produceren een mechanisch schuim. Het nadeel hiervan is dat sommige gevaarlijke stoffen deze schuimlaag kunnen oplossen.
 • Poederblusmiddelen
  Poederblussers hebben een negatieve invloed op de zuurstofconcentratie. Deze blusmiddelen zijn over het algemeen geschikt voor vloeistof- en gasbranden.
 • Koolzuurblusmiddelen
  Koolzuur is een ander woord voor CO2 ofwel kooldioxide. Kooldioxide is een onbrandbaar gas en heeft een negatieve invloed op de zuurstofconcentratie. Bij het blussen koelt het gas af waardoor koolzuursneeuw vrijkomt. Koolzuurblusmiddelen zijn over het algemeen geschikt voor vloeistof- en gasbranden.

Draagbare blusmiddelen

Voor draagbare blusmiddelen geldt dat zij een (zeer) beperkte inzetduur kennen. Bij gebruik zijn de volgende punten van belang:

 • benader een brand met de wind in de rug
 • blus bij een vloeistofbrand onafgebroken totdat het vuur is gedoofd
 • blus bij een vastestoffenbrand stootsgewijs en controleer tussentijds het effect
 • wees bedacht op herontsteking, loop nooit weg met het vuur naar de rug gekeerd
 • vermijd het inademen van rook
Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder