skipToContentskipToFooter

Het gevaarlijke stoffenbeleid in jouw bedrijf moet gebaseerd zijn op een planmatige aanpak. 

Volgens de arbowet moet dit beleid de volgende onderdelen bevatten:

Herkennen

Inventariseer aan de hand van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) de werkplekken en onderdelen van het productieproces waar mogelijk risico ontstaat door het werken met gevaarlijke stoffen.

Evalueren

Evalueer de risico’s in het kader van de RI&E op basis van de gevaarseigenschappen, de aard van het effect en de wijze en mate van blootstelling. Je bent verplicht het niveau van blootstelling te meten. Voor stoffen waarvoor een MAC-waarde geldt, moet je het blootstellingsniveau toetsen aan de geldende MAC-waarde.

Beheersen

Tref bij risico voor de veiligheid of gezondheid van uw werknemers maatregelen om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beperken of te voorkomen. Neem hierbij maatregelen op het laagst mogelijke niveau:

  • niveau 0: aan de bron
  • niveau 1: het scheiden van mens en bron
  • niveau 2: het aanleggen van ventilatie- en afzuigsystemen
  • niveau 3: het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen

Voorlichting en instructie

Geef betrokken werknemers voorlichting over de risico’s die verbonden zijn aan het werken met de gevaarlijke stoffen en over de maatregelen je hebt genomen om de risico’s te beperken. Jouw werknemers zijn verplicht deze voorlichting te volgen en jouw instructies op te volgen.

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Hans en zijn collega's helpen je graag verder

gevaarlijke stoffen evofenedex