skipToContentskipToFooter

Werknemers die omgaan met gevaarlijke stoffen moeten voldoende weten over de aard en de gevaarsaspecten van de stoffen en over de veiligheidshandelingen en procedures bij onregelmatigheden. Enkele opleidingen zijn wettelijk vastgelegd.

ADR-vakbekwaamheidscertificaat vervoer gevaarlijke stoffen

Dit basiscertificaat is verplicht voor elke chauffeur die gevaarlijke stoffen vervoert, tenzij er een ADR-vrijstellingsregeling geldt. Een aanvullend certificaat is nodig bij vervoer in:

  • vaste of afneembare tanks met een individuele inhoud van meer dan 1 m³
  • batterijwagens met een gezamenlijke inhoud van meer dan 1 m³
  • tankcontainers, transporttanks en MEGC’s met een individuele inhoud van meer dan 3 m³
  • radioactieve stoffen
  • onontplofbare stoffen en voorwerpen

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar en moet 1 jaar voorafgaand aan het aflopen door een herhalingscursus verlengd worden.

Vakbekwaamheid van personeel

Personeel dat op een of andere manier betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld: expeditie- en magazijnpersoneel) en chauffeurs die vrijgesteld zijn van het ADR-vakbekwaamheidscertificaat, moeten een opleiding volgen of instructie krijgen over in de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het gaat hierbij vooral om algemeen bewustzijn, veiligheid en kennis in vervoervoorschriften.

Gevaarlijke stoffen opleidingen

Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen

Elke onderneming die meer gevaarlijke stoffen vervoert, laadt of lost, dan in de ADR-vrijstellingsregelingen staat, moet een ‘veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen’ hebben. Deze veiligheidsadviseur:

  • gaat na of de voorschriften worden nageleefd
  • geeft de onderneming advies bij werkzaamheden
  • stelt een jaarverslag op voor de bedrijfsleiding
  • rapporteert schriftelijk aan de bedrijfsleiding in het geval van een ongeval

De veiligheidsadviseur moet in het bezit zijn van het certificaat Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen. Dit certificaat is 5 jaar geldig. In het laatste jaar voor het aflopen van de geldigheid moet de veiligheidsadviseur het verlengingsexamen halen. Kandidaten die over voldoende kennis van het ADR beschikken kunnen direct deelnemen aan het examen.

Als bedrijf kun je er ook voor kiezen om een externe veiligheidsadviseur aan te stellen.

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Hans en zijn collega's helpen je graag verder

gevaarlijke stoffen evofenedex