Veiligheidsinformatiebladen

Bijlage II art.31 van de EG-verordening Registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen

Een fabrikant, importeur of leverancier van (producten met) gevaarlijke stoffen zijn verplicht een Veiligheidsinformatieblad (Vib) te leveren aan iedereen die beroepsmatige handelingen verricht met dit product of deze stof (bijvoorbeeld ompakken, opslaan en distribueren).
Deze regels zijn opgenomen in Bijlage II art.31 van de EG-verordening Registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen, ook wel Reach genoemd.

Het Vib bevat informatie over:

  • de aan een stof verbonden gevaren voor de veiligheid en gezondheid van werknemers
  • de gevaren voor het milieu
  • de wijze waarop deze gevaren voorkomen of beperkt kunnen worden

Het Vib dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal. Ook als het product geleverd wordt door een buitenlandse leverancier. Op een Vib vindt u welke gevaren het product met zich meebrengt, en hoe deze gevaren zijn te voorkomen en te beheersen in geval van ongelukken.

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder