skipToContentskipToFooter

Wat is een douane-entrepot en welke soorten zijn er?

Niet-communautaire goederen die vanuit een derde land binnen de EU gebracht worden kunnen worden opgeslagen onder douanetoezicht. Bij opslag onder douaneverband hoeven de rechten bij invoer (en andere belastingen) nog niet te worden betaald. Bovendien worden bepaalde handelspolitieke, landbouwpolitieke maatregelen, invoerverboden en invoerbeperkingen niet toegepas

De opslag van niet-communautaire goederen en van bepaalde communautaire goederen onder douane verband wordt de opslag in een douane-entrepot genoemd. In de entrepotvergunning is vermeld welke soorten goederen of groepen van goederen in het douane-entrepot mogen worden opgeslagen.

Publieke en particuliere douane-entrepots

Onder een douane-entrepot verstaan we een plaats waar onder toezicht van de douane goederen kunnen worden opgeslagen. We onderscheiden hierbij de publieke en de particuliere douane-entrepots. 

  • Het publiek douane-entrepot: Een douane-entrepot dat kan worden gebruikt voor opslag van goederen door iedereen. De persoon die de douaneaangifte tot plaatsing onder de regeling douane-entrepot doet of voor wiens rekening die aangifte wordt gedaan, wordt de houder van de regeling genoemd. De houder van de vergunning publiek douane-entrepot hoeft niet de houder van de regeling te zijn.
  • Het particulier douane-entrepot: Een douane-entrepot dat kan worden gebruikt voor opslag van goederen door de houder van de vergunning douane-entrepot. De houder van de vergunning particulier douane-entrepot is tevens de houder van de regeling. (artikel 240, lid 2 DWU)

In de vergunning wordt vermeld welke soort douane-entrepot is verleend (publiek douane-entrepot of particulier douane-entrepot).

Zie voor meer informatie: belastingdienst.nl/soorten_douane_entrepots

Vragen over internationaal ondernemen?

Agnieszka en haar collega's helpen je graag verder

Agnieszka evofenedex