skipToContentskipToFooter

Passieve veredeling wordt vaak gezien als het spiegelbeeld van actieve veredeling.

Passieve veredeling heeft de laatste twintig jaar een enorme vlucht gekend. Dit is vooral te wijten aan de hoge lonen in de lidstaten van de EU. Als goederen (vaak grondstoffen) vanuit de EU worden overgebracht en het resultaat van de be- of verwerking in het derde land wordt weer binnen de EU gebracht hebben deze goederen de niet-Unie status. Die goederen moeten dus in het vrije verkeer worden gebracht om hier te kunnen gebruiken. Gevolg is echter dat er invoerrechten moeten worden betaald over de eerder uitgevoerde be- of verwerkte grondstoffen.

Om betaling van rechten bij invoer in dat geval te voorkomen kan de vergunning passieve veredeling gebruikt worden. In dat geval worden namelijk alleen de rechten bij invoer betaald over de toegevoegde stoffen en niet over de eerder uitgevoerde grondstoffen.

Voor de berekening van het uitgevoerde gedeelte van het veredelingsproduct maakt de regeling een onderscheid tussen reparatie en overige handelingen. Bij reparatie ontstaat een douaneschuld over de kosten van reparatie. Is de reparatie echter een uitvloeisel van garantieverplichtingen, dan is er sprake van een gehele vrijstelling. Bij de overige veredelingshandelingen wordt de hoogte van de gedeeltelijke vrijstelling vastgesteld, door het bedrag van de rechten bij invoer, die op de in het vrije verkeer gebrachte veredelingsproducten van toepassing zijn, te verminderen met het bedrag van de rechten bij invoer, die op dezelfde datum op de tijdelijk uitgevoerde goederen van toepassing zouden zijn, wanneer deze goederen uit het land van waar de veredelingshandeling of de laatste veredelingshandeling is verricht, in het douanegebied van de EU zouden worden ingevoerd.

Om in aanmerking te komen voor de faciliteiten van passieve veredeling, moet een bedrijf in de EU gevestigd zijn en moet het zelf de veredelingshandeling laten verrichten.

Vragen over internationaal ondernemen?

Agnieszka en haar collega's helpen je graag verder

Agnieszka evofenedex