skipToContentskipToFooter

Proces Uitgaan uit de EU verandert door AES

Nederland moet als lidstaat van de Europese Unie voldoen aan alle eisen van het in 2016 ingevoerde Douanewetboek van de Unie. Met de invoering van het Automated Export System per 30 november 2023 veranderen zowel de douaneformaliteiten als het IT-systeem voor het proces Uitgaan uit de EU.

Verdere digitalisering van douaneprocessen is een belangrijk uitgangspunt van het Douanewetboek van de Unie. Dankzij het Automated Export System (AES) krijgt de Douane meer grip op goederen die de Europese Unie (EU) uitgaan. Zo zorgen de lidstaten er samen voor dat lading geen bedreiging vormt voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van hun inwoners. Bedrijven die goederen uitvoeren die de EU verlaten, hadden tot 30 september 2023 de tijd om over te gaan op AES. Binnenkort is het niet meer mogelijk berichten in te dienen via het oude Export Control System (ECS).

Er zijn vijf belangrijke veranderingen.

1. Altijd een aankomstmelding

Als de uit te voeren goederen op de laadlocatie aankomen, moet altijd een aankomstmelding worden gedaan. De huidige uitzonderingen voor proviand en vervoer blijven echter bestaan:

a. Bij proviandzendingen wordt de aankomstmelding gedaan binnen het meldingssysteem van proviand, mits een correcte verwijzing naar de uitvoeraangifte wordt gedaan;

b. Bij opvolgende vervoersaangiften wordt de aankomstmelding gedaan onder het regime van de aangifte voor vervoer (NCTS), mits een correcte verwijzing naar de uitvoeraangifte wordt gedaan.

De aankomstmelding wordt niet meer geaccepteerd als goederen al zijn uitgegaan. Nu is het nog mogelijk tot zeven dagen na vertrek van de goederen de aankomst bij de Douane te melden. Als het bedrijf waar de goederen uitgaan de aankomst van de zending te laat meldt, dan krijgt de indiener van de exportaangifte geen bevestiging meer dat de goederen de EU hebben verlaten. Veel exporterende bedrijven hebben deze bevestiging nodig om aan te tonen dat zij terecht het nulprocenttarief in de btw hebben toegepast;

2. Automatische aankomstmelding komt te vervallen

Onder de oude ECS-regels was het niet nodig een aankomstmelding bij de Douane in te dienen voor goederen waarvoor een uitvoeraangifte was gedaan en die bij hetzelfde douanekantoor uitgingen. Dit speelt vooral bij bedrijven die goederen exporteren die al op de laadlocatie liggen, zoals erts, graan, steenkool en olieproducten in tanks. Deze bedrijven moeten onder AES de aankomst van de goederen bij de Douane melden, nadat zij de uitvoeraangifte hebben gedaan. De vrijstelling komt dus te vervallen;

3. AAX-bericht in plaats van ARX

Het nieuwe Arrival at Exit-bericht AAX vervangt het huidige Arrival at Exit-bericht ARX. Met dit bericht wordt de aankomst van de goederen gemeld aan het douanekantoor van uitgang. In deze nieuwe aankomstmelding kan de persoon die de goederen op de plaats van uitgang meldt, ook wijzigingen aan de goederen of in de verpakkingswijze aan de Douane doorgeven. Bijvoorbeeld bij minder, meer of andere goederen of bij een wijziging in de verpakkingssoort, zoals bij overladen in een container;

4. Elektronische Re-Export Notification

De kennisgeving van wederuitvoer, ofwel Re-Export Notification (REN), wordt een elektronisch bericht met vaste berichtspecificaties. Hierdoor is de kennisgeving niet meer vormvrij. Het REN-bericht krijgt een master referentienummer (MRN). Op basis hiervan kan de aangifte tot tijdelijke opslag (ATO) geautomatiseerd worden beëindigd of gezuiverd. Voor niet-Uniegoederen die binnen veertien dagen na inslag in een ruimte voor tijdelijke opslag (RTO) rechtstreeks worden wederuitgevoerd vanuit de RTO, moet een REN-bericht worden ingediend;

5. EXD-bericht vervangt EXS

Het nieuwe bericht voor de summiere aangifte bij uitgang (EXD) vervangt het huidige EXS-bericht. De summiere aangifte bij uitgang doet zich het meest voor bij wederuitvoer vanuit een ruimte voor tijdelijke opslag (RTO) waarbij de opslagduur in de RTO langer is dan veertien dagen. Een EXD-bericht moet worden ingediend als voor uitgaande Uniegoederen geen aangifte ten uitvoer of voor niet-Uniegoederen geen aangifte tot wederuitvoer hoeft te worden gedaan.

Dit artikel is geschreven door Agnieszka Brodacz, specialist Customs & Trade Compliance bij evofenedex. Het artikel is ook verschenen in globe, het vakblad voor internationaal ondernemen van evofenedex.

Vragen over internationaal ondernemen?

Agnieszka en haar collega's helpen je graag verder

Agnieszka evofenedex

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex