skipToContentskipToFooter

Theo Jacobs is al 24 jaar een gewaardeerd docent van de Douaneleerlijn bij evofenedex. In een interview vertelt hij meer over zijn werk voor onze vereniging en geeft hij zijn visie op het vak van de declarant. 

Wat zijn de opleidingen die je voor evofenedex verzorgt?

“Ik verzorg de gehele doorlopende leerlijn van Basisopleiding Declarant, Vakopleiding Declarant, Coördinator Customs and Trade Compliance en Manager Customs and Trade Affairs. Van de basisopleiding en de vakopleiding verzorg ik ook de Engelstalige versie; Junior Broker Course en Licensed Customs Broker.”

Hoe combineer jij de praktijk met het lesgeven?

“Je moet als docent boven de stof staan en je moet bijblijven. Ik werk bij de Douane, dus ik ben dagelijks vanuit mijn werk bezig met de stof waarin ik doceer. Je moet zelf ook leergierig zijn, ofwel willen bijblijven. Soms krijg ik vragen waarop ik niet direct een antwoord weet. Dan ga ik op zoek naar dat antwoord. Door mijn werk heb ik natuurlijk altijd collega’s waarbij ik snel en gemakkelijk terecht kan. Er ontstaat dan eigenlijk een win-winsituatie. De cursisten krijgen antwoorden op hun vragen en ik breid mijn kennis uit. En die kennis kan ik weer gebruiken bij het lesgeven. Behalve dat ik zelf veel werk met voorbeelden uit de praktijk, vind ik het belangrijk om te luisteren naar de voorbeelden waarmee de cursisten komen.”

Wat vind jij het mooiste aspect aan het vak van de declarant?

“De veelzijdigheid. Omdat je als declarant niet alleen met een aangifte bezig bent, maar met heel veel wetgeving te maken hebt die zeer divers is. Dat kan fiscale wetgeving zijn, maar is in steeds grotere mate ook niet fiscale wetgeving.

Daarnaast speelt het werk van declarant een belangrijke rol in het logistieke proces. Als goederen niet vrijgegeven kunnen worden door een bepaalde douaneregeling, ligt het logistieke proces stil. Je hebt als declarant dus ook met andere afdelingen of bedrijfsonderdelen te maken. Kortom, je bent een belangrijke schakel in de gehele keten.”

Wat is de grootste uitdaging in het werk van een declarant anno 2023?

“De situatie in de wereld verandert continu. Denk aan een (burger)oorlog ergens in de wereld, een natuurramp, of aan een wisseling van machthebbers die wereldwijd hun stempel ergens op willen drukken. Dat alles heeft invloed op de wereldhandel. Een declarant moet daar telkens op inspelen, omdat er allerhande import-of exportverboden ontstaan, sancties van toepassing worden of eisen gesteld worden aan kwaliteit. Niet alleen voor zijn of haar eigen werkpakket, maar ook voor de andere schakels in de keten, denk bijvoorbeeld aan de inkoop- en verkoopafdelingen.”

Hoe ziet het vak van de declarant er volgens jou over vijf jaar uit?

“Er zal steeds meer gebruikgemaakt worden van informatie die ergens anders voorhanden is. De declarant van over vijf jaar zal die informatie niet aangereikt krijgen met bijvoorbeeld documentatie, maar zal deze uit systemen moeten halen waartoe de declarant toegang krijgt. Een klein voorbeeld: een goederencode ga je straks niet meer zoeken aan de hand van een omschrijving op een factuur, maar door in te loggen in het systeem van de producent, waar ook ter wereld.

Daarnaast wordt het werk van een declarant steeds minder een op zichzelf staand proces, maar meer en meer geïntegreerd in andere processen. Daarbij is een goede aansluiting tussen informatiestromen nodig, dan wel zal gewerkt worden met grote systemen waarin alle informatie zit.”

Wat zijn volgens jou de belangrijkste competenties en eigenschappen waarover een declarant over vijf jaar zou moeten beschikken?

“De belangrijkste competenties, mijns inziens, zijn:

  • het volledig zelfstandig kunnen zoeken in wet- en regelgeving om antwoord te krijgen op inhoudelijke vragen. Reden is de veelheid van wijzigingen en de snelheid waarin wet- en regelgeving wijzigt;
  • een expert zijn op het vakgebied en deze expertise kunnen uitdragen en doorgeven aan anderen;
  • doorlopend alert blijven op wijzigingen in wet- en regelgeving en deze zo nodig (te laten) toepassen;
  • snel relaties en verbanden met andere delen van het logistieke proces kunnen leggen;
  • toelichting kunnen geven op beslissingen.”

Opleidingen voor douaneprofessionals

Met de juiste kennis van douanezaken kun je grenzeloos ondernemen. De meest complete informatie krijg je bij de douane-opleidingen van evofenedex. Wij bieden als enige opleider in Nederland een complete douaneleerlijn van assistent-declarant tot manager douanezaken.

Ook geïnteresseerd in het werken als docent bij evofenedex?

evofenedex is in Nederland marktleider in douaneopleidingen en exporttrainingen. Voor de regio’s Noord en Zuidoost Nederland zijn we op zoek naar docenten die, naast hun (vaste) werkzaamheden, in een internationale werkomgeving parttime les willen geven. Ook interesse? Lees de vacature op onze vacaturepagina. 

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex