skipToContentskipToFooter

Elke onderneming die internationaal inkoopt, importeert, exporteert, wederuitvoert, vervoert of laat vervoeren heeft er mee te maken: De douane. Weliswaar speelt de douane een minder grote rol ten aanzien van het handelsverkeer tussen de lidstaten van de EU, maar daarbuiten is de douane nog volop aanwezig. Kennis van douanezaken is onontbeerlijk om de import, export, inkoop, wederuitvoer, outsourcing en veredeling zo effectief en rendabel mogelijk te maken. 

De materie is veel omvattend en niet altijd goed toegankelijk en is bovendien aan vele wijzigingen en onzekerheden onderhevig. Vaak komen douanezaken laat in beeld en dat is eigenlijk ten onrechte want douanezaken kunnen mede bepalend zijn voor:

  • Betere resultaten op bestaande markten
  • Betreden van nieuwe markten
  • Internationale inkoopmogelijkheden
  • Kostenbesparingen

Kennis van douanezaken -de fiscale en niet fiscale zaken- is onontbeerlijk om de import, export, inkoop, wederuitvoer, outsourcing en veredeling zo effectief en rendabel mogelijk te maken. Het gaat er dus om hoe douanezaken onderdeel te maken van een beleid van internationaal ondernemen.

Weliswaar speelt de douane nauwelijks nog een rol ten aanzien van het handelsverkeer tussen de lidstaten van de EU, maar in het goederenverkeer met derde landen (=niet EU landen) is de douane nog volop aanwezig en belast met het toezicht op de in-, uit- en doorvoer van goederen. De belangrijkste organisatie waarmee de Nederlandse douane te maken heeft, is de EU. Op douanegebied is de EU een blok ten opzichte van de rest van de wereld. Nagenoeg alle douanewetgeving is dan ook afkomstig uit Brussel en vastgelegd in het douanewetboek van de Unie (DWU) en de daarbij behorende Toepassingsverordening.

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex