skipToContentskipToFooter

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) wordt sinds 1 oktober 2023 geleidelijk ingevoerd. Vooral rondom de indirecte vertegenwoordiger, die in eigen naam maar voor rekening van een andere persoon CBAM-aangifte doet, bestaan nog veel vragen.

In januari 2024 moeten de eerste rapporten ingediend worden in het CBAM-register. Aangevers moeten van zogeheten CBAM-goederen aan de Europese Commissie rapporteren hoeveel CO2 er buiten de EU is uitgestoten bij de productie van deze door hen geïmporteerde goederen.We merken dat er vooral vragen leven rondom de indirecte vertegenwoordiger. Twee onderwerpen die vaak, in relatie met de invoering van de CBAM, de revue passeren, zijn de rapportageverantwoordelijkheid en de verplichting om op te treden als CBAM-declarant.

De rapportageverantwoordelijkheid – keuze in de situatie dat importeur in EU is gevestigd

Om gelijk met de deur in huis te vallen: de indirecte vertegenwoordiger is niet automatisch verantwoordelijk voor de rapportage. In artikel 5 van de CBAM-verordening staat: “… en de indirecte douanevertegenwoordiger ermee instemt op te treden als toegelaten CBAM-aangever." Dit betekent dat als de indirecte vertegenwoordiger er niet mee instemt hij in het kader van CBAM alleen verantwoordelijk is voor het informeren van de importeur. Voor de overige verplichtingen vanuit de CBAM-verordening geldt dan de hoofdregel: de importeur (in EU gevestigde entiteit) is in beginsel CBAM-declarant en moet aan de verplichtingen van de verordening voldoen.

In dit scenario is het dus de keuze: indirecte vertegenwoordiger of in EU gevestigde importeur neemt verantwoordelijkheid om CBAM-rapportage in te dienen. Het is van belang om hier duidelijke afspraken over te maken.

De indirecte vertegenwoordiger als CBAM-declarant in de situatie dat de importeur niet in EU is gevestigd

Goed om te weten: de indirecte vertegenwoordiger kan weigeren om op te treden als CBAM-declarant. Voor importeurs van buiten de EU is wel voorgeschreven dat de indirecte vertegenwoordiger optreedt als CBAM-declarant. Als zo’n importeur er niet in slaagt om een indirecte vertegenwoordiger te vinden die ook bereid is om op te treden als CBAM-declarant, dan betekent dat deze importeur geen CBAM-goederen meer kan importeren naar de EU. De aangiften van CBAM-goederen van deze buiten de EU gevestigde importeur worden dan niet aanvaard, omdat ze niet voorzien zijn van een EORI van een toegelaten CBAM-declarant

In andere worden: als u optreedt als indirecte vertegenwoordiger voor een niet in EU gevestigde entiteit en u geen verantwoordelijkheid wilt nemen voor CBAM-rapportage (CBAM-aangever wilt zijn), dan kunt u geen invoeraangifte verrichten voor CBAM-goederen namens deze importeur.

Dit artikel is geschreven door Agnieszka Brodacz, specialist Customs & Trade Compliance bij evofenedex. Het artikel is ook verschenen in globe, het vakblad voor internationaal ondernemen van evofenedex.

Handige documenten CBAM-rapportageplicht

Om te voldoen aan de rapportageplicht rondom CBAM hebben we een aantal handige templates voor je op een rij gezet.

Vragen over internationaal ondernemen?

Agnieszka en haar collega's helpen je graag verder

Agnieszka evofenedex

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex