skipToContentskipToFooter

Europees Parlement neemt wet aan voor bedrijven over mensenrechten en milieu

26-04-2024 Het was een belangrijke week in het Europees Parlement als het gaat om duurzaamheidswetgeving. Een flink aantal wetten is in stemming gebracht en goedgekeurd, waaronder de wet die bedrijven verplicht misstanden in de keten in kaart te brengen en aan te pakken. Deze wet, de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), dreigde een aantal maal de eindstreep niet te halen, maar is er mede door evofenedex toch gekomen. Hiermee is voorkomen dat iedere lidstaat voor zichzelf dergelijke wetgeving zou invoeren en internationaal opererende bedrijven met een lappendeken aan regelgeving te maken zouden krijgen. 

Een aantal punten waarvoor evofenedex heeft gepleit, zijn succesvol in de CSDDD doorgevoerd: 

  • Zo hoeven de activiteiten van afnemers en eindgebruikers (het stroomafwaartse deel) niet in de due diligence meegenomen te worden. 
  • Ook de omgekeerde bewijslast is verdwenen; in conceptteksten was er nog sprake van dat bedrijven bij een aanklacht hun onschuld moesten aantonen, wat een basisprincipe in de rechtspraak zou doorkruisen. Dat is voorkomen.
  • Verder is een belangrijk beginsel uit richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) overgenomen, namelijk dat bedrijven zelf prioriteiten kunnen stellen op basis van een risico-analyse en dat een bedrijf dat een misstand zelf veroorzaakt ook meer verplichtingen heeft dan een bedrijf dat alleen bijdraagt aan een probleem of er slechts indirect aan gekoppeld is. 
  • In de wet is ook afgesproken dat bedrijven alleen civielrechtelijk aansprakelijk zijn voor (bewezen) schade die door het bedrijf zelf is veroorzaakt. Er is dus wel een inspanningsverplichting om misstanden die ketenpartners veroorzaken aan te pakken, maar een bedrijf is er niet aansprakelijk voor.
  • In de wet zoals die nu is goedgekeurd, is de norm voor bedrijven die onder de wet komen te vallen afgezwakt. Alleen ondernemingen met een jaaromzet van meer dan 450 miljoen euro en minimaal duizend personeelsleden moeten aan de regels voldoen. Oorspronkelijk zou de CSDDD ook gelden voor bedrijven vanaf 500 werknemers en een omzet van 150 miljoen euro. In de praktijk zullen meer bedrijven met due diligence aan de slag moeten, omdat ze te maken krijgen met andere duurzaamheidswetten om omdat klanten bepaalde eisen gaan stellen.


Lees meer over CSDDD in ons artikel “CSDDD verplicht bedrijven en hun ketenpartners tot zorgvuldige omgang met mens en milieu”.

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex