skipToContentskipToFooter

Bedrijven zijn aansprakelijk voor schade en kunnen boetes krijgen

25-04-2024 Het Europees Parlement heeft gisteren de Corporate Sustainability Due Diligence Directive aangenomen. Deze richtlijn inzake passende zorgvuldigheid op het gebied van duurzaamheid schrijft voor dat bedrijven en hun ketenpartners in actie moeten komen tegen negatieve effecten die ze hebben op mensenrechten en milieu.

Op grond van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) moeten bedrijven en hun stroomopwaartse en stroomafwaartse ketenpartners, zoals in de toelevering, productie en distributie, de negatieve effecten die ze hebben op de mensenrechten en het milieu voorkomen, beperken of een halt toeroepen. Onder negatieve effecten vallen slavernij, kinderarbeid, arbeidsuitbuiting, verlies van biodiversiteit, verontreiniging en de vernietiging van natuurlijk erfgoed.

Om aan de richtlijn te voldoen, mogen bedrijven een op risico’s gebaseerde aanpak hanteren. Op basis daarvan stellen de bedrijven eigen prioriteiten, waarbij ook geldt dat er onderscheid wordt gemaakt tussen veroorzaken, bijdragen aan en gerelateerd zijn aan. Bedrijven zijn bovendien alleen civielrechtelijk aansprakelijk voor bewezen schade die ze zelf hebben veroorzaakt. Dus niet voor schade door ketenpartners.

Klimaatakkoord van Parijs

De nieuwe regels zullen van toepassing zijn op bedrijven en moederondernemingen binnen de Europese Unie (EU) met meer dan 1000 werknemers en een wereldwijde omzet van boven de 450 miljoen euro, en op franchises met een wereldwijde omzet van meer dan 80 miljoen euro, als minimaal 22,5 miljoen euro daarvan afkomstig is uit royalty’s. De regels gaan ook gelden voor bedrijven, moederondernemingen en franchises van buiten de EU, die binnen de EU dezelfde omzetdrempel behalen.

Deze bedrijven moeten passende zorgvuldigheid integreren in hun beleid, daaraan verbonden investeringen doen, contractuele garanties proberen te krijgen van hun partners, hun bedrijfsplan verbeteren of hun kleine of middelgrote bedrijfspartners ondersteunen, zodat deze de nieuwe verplichtingen naleven. Bedrijven zullen ook een overgangsplan moeten opstellen om hun bedrijfsmodel in overeenstemming te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs, meer bepaald de daarin vastgestelde maximale opwarming van de aarde met 1,5 graad Celsius.

Belangrijke stap

evofenedex ziet de CSDDD als een belangrijke stap naar een duurzame en eerlijke economie. Een gezamenlijke Europese wet zorgt voor een gelijk speelveld en voorkomt dat iedere lidstaat andere regels hanteert. De CSDDD is het beste uitgangspunt om maximale impact te bereiken als het gaat om verantwoord ondernemen. evofenedex helpt haar leden om zich voor te bereiden op due diligence-wetgeving met onder meer trainingen, webinars en netwerkactiviteiten.

Naming and shaming

De nieuwe regels worden geleidelijk van kracht:

  • Vanaf 2027 voor bedrijven met meer dan 5000 werknemers en een omzet van boven de 1,5 miljard euro;
  • Vanaf 2028 voor bedrijven met meer dan 3000 werknemers en een omzet van boven de 900 miljoen euro;
  • Vanaf 2029 voor alle resterende bedrijven die onder de richtlijn vallen, namelijk die met meer dan 1000 werknemers en een omzet van boven de 450 miljoen euro.

Bedrijven zijn aansprakelijk voor de schade die ontstaat als ze hun zorgvuldigheidsverplichtingen niet naleven en moeten hun slachtoffers volledig vergoeden. De sancties bij overtreding van de CSDDD omvatten publiekelijke terechtwijzingen door middel van naming and shaming, en boetes van maximaal 5 procent van de wereldwijde omzet van een bedrijf.